Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
10

A dede fu Saul nanga den boi fu en

101Den Filistijnsma ben e feti nanga Israel èn den man fu Israel ben lon gi den Filistijnsma. Furu fu den Israelitiman dede tapu a Gilboabergi. 2Dan den Filistijnsrudati bigin go baka Saul nanga den boi fu en, èn den kon kiri den dri boi fu Saul: Yonatan, Abinadab nanga Malkisua. 3Baka dati den Filistijnsrudati ben abi Saul wawan na ai. Di Saul si tak' den man nanga den bo ben e marki na en tapu, a ben e frede srefsrefi. 4Ne a taigi a srudati di ben e tyari den fetisani fu en taki: “Hari a deigri fu yu dan yu e dyuku mi kiri. Mi no wani fu den man dati di no besnei kon dyuku mi kiri èn teki mi leki spot'popki.” Ma a srudati no ben wani, fu di a ben e frede fu du a sani dati. Ne Saul hari en eigi deigri dan a trowe ensrefi na en tapu. 5Di a srudati si tak' Saul dede, a trowe ensrefi tu tapu a deigri fu en èn a dede makandra nanga Saul. 6Na so Saul nanga den dri boi fu en dede. Ala den pikin fu Saul dede makandra nanga en. 7Di den Israelitisma di ben e libi ini a Yisreeldal kisi fu yere tak' den srudati fu Israel lon gwe èn tak' Saul nanga den manpikin fu en dede, den lon gwe libi den foto fu den. Baka wan pisten den Filistijnsma go libi na ini den foto dati.

8Di den Filistijnsrudati go a tra dei fu teki den sani fu den srudati fu Israel di ben dede ini a feti, den feni den dedeskin fu Saul nanga den boi fu en tapu a Gilboabergi. 9Den teki ala sani fu en, den teki a ede fu Saul nanga den fetisani fu en dan den seni boskopuman go lontu ini a kondre fu den fu panya a bun nyunsu na den gado fu den nanga gi a folku. 10Den fetisani fu Saul den poti ini a tempel fu a gado fu den. A ede fu en den fasi na a tempel fu Dagon. 11Di den sma fu a foto Yabes ini Gilead yere san den Filistijnsma du nanga Saul, 12den hari go nanga ala den bun fetiman fu den. Den puru den dedeskin fu Saul nanga den manpikin fu en tyari gwe. Den tyari den go na Yabes dan den beri den bonyo fu den ondro a bigi bon na Yabes. Baka dati den faste seibi dei langa.

13Na so Saul dede fu di a no ben tan dini MASRA wawan. A no ben arki san MASRA ben taigi en. Iya, a go suku rai srefi na yeye fu dedesma, 14prefu a ben aksi MASRA rai. Na dat' meki MASRA kiri en, èn meki David, a manpikin fu Isai, tron kownu na en presi.