Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Elkana nanga en famiri

11Ini a foto Ramataim-Sofim, ini a bergikontren fu Efraim, wan man ben e libi di ben nen Elkana. Elkana ben de a manpikin fu Yerokam nanga a granpikin fu Elihu. En afo ben de Toku, wan manpikin fu Suf, di ben de fu a lo fu Efraim. 2Elkana ben e libi nanga tu uma: a wan ben nen Hana, a trawan ben nen Penina. Penina ben abi pikin, ma Hana no ben abi. 3Ala yari Elkana ben e kmopo fu a foto pe a ben e tan go na Silo, fu go anbegi MASRA fu ala sani, èn fu tyari ofrandi gi En. Den priester fu MASRA di ben drape ben de Hofni nanga Pinekas, den tu manpikin fu Eli. 4Te a dei ben doro fu Elkana tyari a ofrandi, a ben abi a gwenti fu gi en uma Penina nanga ala den manpikin nanga den umapikin fu en, wanwan pisi fu a meti fu a ofrandi. 5Ma Hana a ben e gi wan spesrutu pisi. Bika a ben lobi en, awinsi MASRA no ben meki a kisi pikin. 6A tra uma fu Elkana ben teki en leki wan gwenti fu e tanteri Hana. A ben wani fu Hana meki trobi fu di MASRA no ben meki a kisi pikin. 7Na so a sani ben e go ala yari te den ben e go na a oso fu MASRA. Penina ben e tanteri en, dan Hana ben e krei èn a no ben wani nyan. 8Dan en masra Elkana ben e aksi en taki: “Hana fu sanede yu e krei èn fu sanede yu no wani nyan? Fu sanede yu e sari so? Mi no warti moro leki tin boi gi yu?” 9Wan leisi na Silo, di den ben kba nyan èn dringi, Hana opo. Priester Eli ben sidon tapu en sturu sei a doro fu a santa presi fu MASRA. 10Dan Hana go begi MASRA nanga dipi sari ini en ati èn a ben e krei trutru. 11Dan a meki wan pramisi taki: “MASRA, fu ala sani, luku a nowtu fu Yu knekti. Efu Yu memre mi, efu yu no fergiti mi èn du wan sani gi mi fu mi kisi wan boi, mi sa meki a de wan wrokoman fu Yu en heri libi langa. Noiti en edewiwiri sa koti tu.” 12Fu di Hana ben e begi MASRA langa, Eli bigin e luku a mofo fu en. 13Hana sten no ben de fu yere fu di a ben e begi safrisafri. Soso en mofo wawan ben e beweigi. A sani dati meki Eli prakseri tak' Hana ben drungu. 14Ne Eli taigi en taki: “Olanga yu o de so drungudrungu dyaso ete? Gwe go sribi meki yu kisi yusrefi.” 15Ma Hana piki taki: “Nono, masra, a no win noso tranga dringi mi dringi. Ma na mi ati mi e lekti gi MASRA, fu di mi e sari sote. 16No si mi leki wan takru uma. Mi begi so langa fu di bigi nowtu nanga sari e moro mi.” 17Ne Eli piki en taki: “Yu kan go now. Mi e winsi taki sani sa waka bun gi yu èn taki a Gado fu Israel sa gi yu san yu aksi En.” 18Dan Hana taki: “Mi e taki yu tangi fu a switi fasi fa yu taki nanga mi.” So Hana kon drai gwe baka. A bigin nyan baka èn en fesi no ben e luku sari moro. 19A tra mamanten den opo fruku, dan den go anbegi MASRA. Baka dati den drai go baka na den oso na Rama. Di Elkana go sribi nanga en uma Hana, MASRA prakseri Hana. 20Hana hori bere èn baka wan yari so, a kisi wan boi. A kari a boi Samuel, bika a taki: “Na begi mi begi MASRA fu en.”

21Elkana nanga en heri famiri ben go a tra yari baka fu tyari a ofrandi di den ben mus tyari ala yari gi MASRA, nanga a spesrutu ofrandi di a ben pramisi MASRA. 22Ma Hana no go nanga den. A ben taigi en masra taki: “Te a boi no wani dringi bobi moro, mi o tyari en go na Silo. Dan mi o gi en na MASRA, èn a o tan drape en heri libi langa.” 23Ne en masra Elkana piki en taki: “Du san yu si tak' bun. Tan te leki a boi no wani dringi bobi moro. MASRA sa yepi yu fu yu du san yu ben pramisi En.” So a uma kon tan èn a gi en boi bobi, te leki a boi srefi no ben wani dringi a bobimerki moro. 24Di Hana puru a boi na bobi, a tyari en go na Silo. A ben tyari wan bulu fu dri yari,1:24 Wan bulu fu dri yari. Na so a Septuaginta, a Grikitekst, abi en. A Hebrewtekst abi: dri bulu. sowan tutenti kilo blon nanga wan kroiki nanga win tu. Na so a tyari en, aladi a ben de wan pikin boi ete, go na a oso fu MASRA. 25Baka di den srakti a bulu, den tyari a pikin boi go na Eli. 26Dan Hana taigi en taki: “Masra, mi e begi yu fu yu arki mi. Mi e sweri na a libi fu yu, taki na mi na a uma di ben tnapu e begi MASRA dyaso na yu. 27Na fu a boi disi mi ben e begi, èn MASRA gi mi san mi begi En. 28Dat' meki mi e gi en now na MASRA, fu a sa de wan wrokoman fu MASRA en heri libi langa.” Dan a boigi drape gi MASRA.1:28 Son manuscript abi: Dan Eli boigi gi MASRA.