Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
31

Saul nanga den boi fu en e lasi den libi

311A pisten dati den Filistijnsrudati ben e feti nanga den srudati fu Israel. Den srudati fu Israel ben abi fu lon gi den èn furu fu den kon lasi libi tapu a bergi Gilboa. 2Dan den Filistijnsrudati bigin go baka Saul nanga den boi fu en, èn den kon kiri den dri boi fu Saul: Yonatan, Abinadab nanga Malkisua. 3Baka dati den Filistijnsrudati ben abi Saul wawan na ai. Di Saul si tak' den man nanga den bo ben e marki na en tapu, a ben e frede srefsrefi. 4Ne a taigi a srudati di ben e tyari den fetisani fu en taki: “Hari a deigri fu yu dan yu dyuku mi kiri. Mi no wani fu den man dati di no besnei kon dyuku mi kiri èn teki mi leki spot'popki.” Ma a srudati no ben wani, fu di a ben e frede fu du a sani dati. Ne Saul hari en eigi deigri dan a trowe ensrefi na en tapu. 5Di a srudati si tak' Saul dede, a trowe ensrefi tu tapu a deigri fu en èn a dede makandra nanga Saul. 6Na so Saul, den dri manpikin fu en, a srudati di ben tyari den fetisani fu en, nanga ala den srudati di ben tan feti nanga Saul, kon lasi libi tapu a srefi dei. 7Di den Israelitisma di ben e libi ini a Yisreeldal nanga abrasei fu Yordanliba kisi fu yere tak' den srudati fu Israel lon gwe èn tak' Saul nanga den manpikin fu en dede, den lon gwe libi den foto fu den. Baka wan pisten den Filistijnsma go libi na ini den foto dati.

8Di den Filistijnsrudati go a tra dei fu teki den sani fu den srudati fu Israel di ben lasi den libi, den feni den dedeskin fu Saul nanga den dri boi fu en tapu a Gilboabergi. 9Ne den kapu a ede fu Saul puru, den teki den fetisani fu en, dan den seni boskopuman go lontu ini a kondre fu den fu panya a bun nyunsu ini den tempel fu den gado fu den nanga gi a folku. 10Den fetisani fu Saul den ben poti ini a tempel fu Astarte. A dedeskin fu en, den ben spikri na a skotu fu a foto Bet-San. 11Di den sma fu a foto Yabes ini Gilead yere san den Filistijnsma du nanga Saul, 12den hari go nanga ala den bun fetiman fu den. Den waka a heri neti. Di den doro, den puru den dedeskin fu Saul nanga den manpikin fu en na a skotu fu Bet-San. Dan den tyari den go na Yabes èn den bron den drape. 13Baka dati den beri den bonyo fu den ondro a tamariskbon na Yabes, dan den faste seibi dei.