Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
12

Kownu Sisak fu Egipte hari go na Yuda

121Di Rekabeam ben abi a makti leki kownu steifi ini anu, èn di a ben kon tnapu tranga, en nanga ala den Israelitisma drai den baka gi a wèt fu MASRA. 2Dat' meki di Rekabeam ben de feifi yari na makti, kownu Sisak fu Egipte hari kon feti nanga Yerusalem. Disi psa fu di den no tan dini MASRA. 3Kownu Sisak hari kon nanga twarfu hondro fetiwagi nanga siksitenti dusun srudati tapu asi. Den srudati di ben de nanga futu no ben de fu teri. Den ben de fu Egipte, Libia, Sukitisma, nanga sma fu Etiopia. 4A teki den tranga foto fu Yuda abra, dan a hari go te na Yerusalem.

5Dan a profeiti Semaya go na Rekabeam nanga den edeman fu Yuda. Den edeman ben kon na wan na Yerusalem di Sisak ben hari kon ini a kondre. Semaya taigi den taki: “Na disi MASRA e taki: ‘Un drai un baka gi Mi, now Mi o drai Mi baka gi unu èn Mi gi un abra ini a makti fu Sisak.’ ” 6Ne den edeman fu Israel nanga kownu saka densrefi. Den taki: “MASRA abi leti.” 7Di MASRA si tak' den saka densrefi, A taigi Semaya taki: “Fu di den saka densrefi, Mi no sa meki den dede, ma her'esi Mi o ferlusu den. Mi no sa teki Sisak fu strafu Yerusalem na ini Mi atibron. 8Ma den o abi fu saka densrefi gi en. So den sa leri sabi san a wani taki fu dini Mi noso fu dini den kownu fu grontapu.”

9So kownu Sisak fu Egipte hari kon feti nanga Yerusalem. A teki ala den gudu fu a oso fu MASRA nanga di fu a oso fu kownu. Ala sani a teki. A teki den gowtu schild srefi di Salomo ben meki. 10Kownu Rekabeam meki kopro wan na den presi, dan a poti den ondro a frantwortu fu den edeman fu den spesrutu waktiman di ben e hori wakti na den doro fu a kownu-oso. 11Den waktiman disi ben e tyari den ala leisi kon, te kownu ben e go na a oso fu MASRA. Baka dati den ben e go poti den baka ini a kamra fu den spesrutu waktiman.

12Rekabeam ben saka ensrefi, dat' meki MASRA no lusu a atibron fu En na en tapu fu figi en puru na grontapu èn fu di bun sma ben de fu feni ete tu na ini Yuda. 13Kownu Rekabeam ben sori, nanga a fasi fa a ben e tiri Yerusalem, tak' a ben de wan tranga kownu. A ben abi fotenti-na-wan yari di a tron kownu. Tin-na-seibi yari a ben de na makti ini Yerusalem, a foto di MASRA teki na mindri fu ala den lo fu Israel fu sma kon anbegi En. A m'ma fu Rekabeam ben nen Naama, wan uma fu Amon. 14Rekabeam ben e du sani di no bun ini Gado ai, bika a no ben e dini MASRA nanga en heri ati. 15Den tra sani di psa ini a libi fu Rekabeam, fu a bigin go te na a kba, skrifi poti ini a buku fu a historia fu a profeiti Semaya nanga di fu Ido, a man di Gado ben e sori sani. Den de fu feni pe den nen fu den sma fu Israel skrifi. Dorodoro feti ben de fu Rekabeam nanga Yerobeam. 16Rekabeam dede èn den beri en ini a foto fu David. En manpikin Abia teki en presi leki kownu.