Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
8

Tra sani di Salomo du

81Tutenti yari Salomo ben abi fanowdu fu meki a oso fu MASRA nanga a eigi oso fu en. 2Baka dati a go bow den foto di kownu Huram ben gi en moro tranga dan a poti Israelitisma fu libi drape. 3Salomo hari go na Hamat-Soba èn a teki en abra. 4Baka dati a go bow Tadmor di ben de ini a bigi dreisabana, moro tranga, nanga ala den foto di a ben bow ini Hamat fu kibri nyanyan. 5A bow den foto Hei-Bet-Horon nanga Lagi-Bet-Horon kon moro tranga tu. Den ben kon tron bun tranga foto di ben abi skotu, bigi doro nanga greni. 6Salomo bow Baalat nanga ala den tra foto pe nyanyan ben e kibri, pe den fetiwagi nanga en asi ben e tan, kon moro tranga tu. Salomo bow ala san a ben wani, ini Yerusalem, tapu a Libanon nanga ini a heri kondre di a ben e tiri.

7Fu den folku di no ben de Israelitisma: den Amoritisma, den Hetitisma, den Perisitisma, den Hiwitisma nanga den Yebusitisma, 8ala den bakapikin fu den, di den Israelitisma no ben kiri, Salomo poti fu wroko fu soso leki srafu gi en te leki a dei fu tide. 9Ma Salomo no meki no wan Israelitisma wroko leki srafu gi en. Den Israelitisma ben de srudati, edeman fu den waktiman fu kownu, edeman fu den fetiwagi nanga edeman fu den man di ben e tyari den asi fu kownu. 10Kownu Salomo poti tu hondro feifitenti edeman fu luku den wrokoman fu en.

11Dan Salomo meki a umapikin fu Farao froisi kmopo fu a foto fu David go na a kownu-oso di a meki gi en. Bika a taki: “No wan uma fu mi no kan libi ini a oso fu David, a kownu fu Israel, bika den presi pe a santa kisi fu MASRA kon, na santa presi.”

12Dan Salomo bron meti leki ofrandi gi MASRA tapu a altari di a ben bow fesi a fes'sei gadri fu a tempel. 13Drape a ben e tyari den ofrandi di ben mus bron ala dei, den ofrandi fu a sabat, fu den nyunmunfesa nanga gi den fesa di ben e hori dri leisi wan yari: a fesa pe den e nyan brede di meki sondro dyesi, a fesa fu den wiki nanga a fesa fu memre taki den ben e tan wan pisten ini kampu. Moses ben poti fa den ofrandi disi ben mus tyari. 14Salomo seti a wroko fu den grupu fu den priester tu nanga di den Lefitiman di ben mus singi èn yepi den priester, soleki fa en p'pa David ben taki tak' a mus du ala dei. A seti a wroko tu fu den grupu fu den man di ben e hori wakti na den doro, sortu grupu ben o hori wakti na sortu doro, bika na so David, a man fu Gado ben komanderi taki a mus du. 15Den hori den fin'fini na san kownu ben komanderi, gi den priester, gi den Lefitiman, nanga gi den sma di ben abi a frantwortu fu den gudu fu a tempel. 16Kownu Salomo tyari a bow kon na wan bun kba, fu a dei di den diki a fundamenti fu a oso fu MASRA, te kon miti a dei di a kba.

17Baka dati Salomo go na Esyon-Geber nanga Elot, na a syoro fu Edom. 18Dan kownu Huram seni knekti fu en go na Salomo nanga sipi nanga man di ben sabi a se bun. Makandra nanga den knekti fu Salomo den hari go na Ofir, pe den go teki tin-na-feifi dusun kilo gowtu tyari kon gi Salomo.