Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Odi

11Gi den sma di kisi a srefi diri bribi leki wi, fu di wi Gado èn Ferlusuman, Yesus Kristus, e du sani nanga leti.

Disi na wan brifi fu Simon Petrus, wan knekti èn boskopuman fu Yesus Kristus. 2Mi e winsi taki fu di un kon sabi Gado nanga wi Masra Yesus, den sa sori un bun-ati èn gi un freide bogobogo.

Na Gado kari den bribisma

3Wi kon sabi a Wan di kari wi fu teki prati ini a glori nanga a makti fu En. Nanga a krakti di En leki Gado abi, A gi wi ala sani san wi abi fanowdu fu libi leki fa A wani. 4A sani disi meki wi kisi pramisi di warti furu èn di bigi srefsrefi. Den e meki wi kan teki prati ini a fasi fa Gado de, èn taki wi man kmopo ini a pori di den takru lostu tyari kon na grontapu. 5Fu dat'ede, fu di un e bribi, un mus du ala muiti fu abi bunfasi. Makandra nanga a bunfasi, un mus abi sabi tu. 6Makandra nanga a sabi, un mus man hori unsrefi. Te un man hori unsrefi, dan dati mus go makandra nanga tan hori doro. A hori di un man tan hori doro, mus go makandra nanga du Gado wani. 7Te un e du san Gado wani, un mus libi bun nanga makandra leki bribisma. Te un e libi bun nanga makandra leki bribisma, dan un mus lobi makandra. 8Bika te den sani disi de ini unu èn te den e gro kon furu, den o meki un du wan sani nanga a sabi di un abi fu wi Masra Yesus Kristus, èn a o tyari froktu. 9Ma a sma di no abi den san disi, no e si fara. A breni. Bika a fergiti taki Gado krin en fu den sondu san a ben du fosi. 10Brada nanga sisa, un mus du moro muiti fu meki a de fu si taki Gado kari unu èn taki A teki unu gi Ensrefi. Efu un e du dati, dan noiti un no o fadon. 11Bika disi o meki taki a doro opo bradi gi unu fu kon ondro a tiri fu Masra Yesus Kristus, wi Ferlusuman. A tiri disi e tan fu têgo.

A boskopu san wi gi unu tru

12Fu dat'ede mi o tan memre unu na den sani disi, awinsi mi sabi taki un sabi den kba èn taki un e bribi nanga un heri ati tak' na wan tru boskopu. 13Mi e si en leki mi plekti fu tan memre unu na den sani disi solanga mi e libi ini a skin disi ete. 14Bika mi sabi taki her'esi mi o dede libi a skin disi. Disi na san wi Masra Yesus Kristus ben sori mi. 15Ma mi o du muiti taki awinsi mi no de moro, un o man tan memre den sani disi ala leisi.

16Bika a no anansitori wi ben ferteri unu di wi ben e taki fu a krakti fu wi Masra Yesus Kristus, èn tak' A o kon baka. Bika nanga un eigi ai wi si a glori fu En. 17Gado a P'pa ben gi En grani nanga glori di a sten fu a Heiwan di abi Ala Glori taki: “Disi na Mi Manpikin di Mi lobi. Mi abi prisiri nanga En.”

1:17-18
Mat 17:1-5
Mrk 9:2-7
Luk 9:28-35
18Wi srefi yere a sten disi di kmoto fu heimel, di wi ben de nanga En na tapu a santa bergi. 19Fu dat'ede wi e bribi a boskopu fu den profeiti moro tranga. Èn a sa bun efu un tan prakseri en. A de leki wan lampu di e tyari faya kon ini dungru presi te leki a dei broko èn a mamanten-stari opo ini un ati. 20Disi na wan sani san un musu fu sabi: Noti san den profeiti skrifi ini a Santa Buku, un mus brokobroko tapu un eigi fasi.1:20 Un kan puru a pisi disi so tu: No wan sani san den profeiti taki, den ben brokobroko tapu den eigi fasi. 21Bika noiti a boskopu fu wan profeiti ben kmopo fu ensrefi leki libisma. Ma na a Santa Yeye ben meki sma taki san Gado wani.