Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
2

Den kruktu leriman

21Ma kruktu profeiti ben de na mindri a pipel tu, leki fa kruktu leriman o kon na un mindri. Safrisafri den o panya falsi leri na un mindri di kan meki un go lasi. Den o taki srefi tak' den no sabi a Basi di pai fu den kon fri. Tapu sowan fasi her'esi den o go lasi. 2Someni sma o go libi a yayolibi san den e libi. Den o meki sma taki ogri fu a tru leri. 3Gridi o meki den e ferteri un soso lei, fu den kan puru moni na un skin. Ma someni langa a strafu fu den de klar'klari kba. A no langa moro fosi den go lasi.

4Bika Gado no ben meki den engel di ben sondu, tan sondro strafu. Ma A trowe den ini wan dipi olo,2:4 Ini Grikitongo a nen fu a presi disi na Tartaros. pe A keti den poti ini dipi dungru, te leki a ten doro fu A strafu den. 5Gado no meki den sma fu fosi tan sondro strafu tu. A meki a bigi frudu sungu ala den sma di no ben e dini En. Ma A kibri Noa, di ben e preiki gi den sma taki den mus libi bun ini Gado ai. Gado kibri en nanga seibi tra sma moro.

2:5
Gen 6:1—7:24
6A strafu den foto Sodom nanga Gomora tu. Noti fu den no tan abra, A bron den te na gron. Na so A meki den tron wan eksempre gi den sma di no wani dini En.
2:6
Gen 19:24
7Ma Gado kibri Lot, di ben e libi bun ini En ai. A man disi ben e sari fu a yayolibi fu den sma di no ben wani hori no wan enkri wèt.
2:7
Gen 19:1-16
8Lot ben e libi na den mindri leki wan sma di bun ini Gado ai, èn ala dei a ben e hati en fu yere èn fu si a takru fasi fa den ben e libi. 9Ma Masra sabi fa fu puru sma di e du En wani, na ini tesi. Èn A sabi fa fu hori den sma di no bun ini En ai te leki A strafu den tapu a krutudei.2:9 Un kan puru a pisi disi so tu: Èn A sabi fa fu strafu den sma di no bun ini En ai, èn fu hori den te go miti a krutudei. 10A e strafu spesrutu den sma di e du den takru lostu fu a skin nomo, èn di no wani saka densrefi gi En.

Den kruktu leriman disi abi sowan don dek'ati èn den e si densrefi so hei, tak' den no e frede fu kosi den moro heiwan. 11Den engel srefi, di tranga moro den èn di abi makti moro den, no e taki takru fu den heiwan fesi Masra. 12Ma den sma disi de leki meti sondro ferstan, di meki soso fu sma fanga èn kiri den. Den e taki takru fu sani di den no sabi. Dat' meki den srefi o dede ini a ogri san den e du. 13A srefi ogri san den ben du nanga trawan, o miti den baka. Den e si en leki wan prisiri sani fu e nyan èn dringi psa marki bigibigi dei. Fu di den lobi den bedrigi sani fu den, den de leki wan doti flaka nanga wan syen na un mindri te den e nyan makandra nanga unu. 14Den e luku lontu nomo fu feni wan uma di wani huru nanga den. Den no e weri fu du sondu. Den e kori den swakiwan. Den sabi ala sani kba fu gridifasi. Wan fluku de na den tapu. 15Den lasi pasi fu di den libi a bun pasi. Den e waka a srefi pasi now fu Bileam, a manpikin fu Beor,2:15 Ini Grikitongo a nen disi na Bosor. di ben lobi meki moni tapu wan kruktu fasi.

2:15-16
Nom 22:4-35
16Ma Gado ben warskow en fu a kruktu libi fu en. A meki wan babaw buriki taki nanga en nanga wan libisma sten, fu tapu a profeiti fu a no du wan don sani.

17Den sma disi na peti di no e gi watra moro. Den na wolku di a winti e wai gwe. A moro dipi dungru presi san de, de klar'klari e wakti den. 18Den e taki bigitaki di no abi no wan warti. Nanga a takru lostu nanga yayolibi fu den, den e kori sma di no so langa ete ben hari densrefi puru na mindri fu den sma di e libi wan kruktu libi. 19Den e pramisi den sma taki den o meki den kon fri, ma den srefi na srafu fu a pori libi di o meki den go lasi. Bika a de so taki yu na a srafu fu a sani di e basi yu. 20Efu den sma kmoto ini a morsu libi fu grontapu fu di den kon sabi wi Masra èn Ferlusuman Yesus Kristus, ma dan den go libi a srefi libi baka tak' den no man tapu moro nanga en, dan a kon moro takru gi den leki na a bigin. 21A ben o moro betre gi den efu den no ben kon sabi san den ben mus du fu kon bun ini Gado ai, dan fu sabi disi, ma dan den drai den baka gi a santa wèt san den kisi. 22San miti den na leki fa a odo e taki: “Dagu drai go nyan san a ben puru kon na doro,” noso, “Agu wasi krin, dan a drai go lolo baka ini tokotoko.”

2:22
Leri 26:11