Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

11Disi na den sani di Amos, wan skapuman fu Tekoa taki. Gado ben sori en den sani disi di ben o psa nanga Israel. A si den sani disi tu yari fosi a gron ben seki hebi ini Israel, ini a ten di Usia ben de kownu fu Yuda, nanga di Yerobeam, a manpikin fu Yoas, ben de kownu fu Israel.

2A taki:

MASRA e bari leki wan lew na Sion,

A e opo En sten na Yerusalem.

Den wei fu den skapuman e drei gwe.

A srefi sani e psa nanga a moro hei pisi fu a Karmelbergi.

3Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den sma fu Damaskus du ogri. Den broko èn den pori Gilead. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 4Mi o sutu faya gi a oso fu Hasael, Mi o bron ala den tranga foto fu Benhadad. 5Mi o broko den sroto fu den bigi doro fu Damaskus. Mi o kiri a kownu fu Bikat-Awen puru na pasi, nanga a wan di de na makti ini Bet-Eden, èn Mi o meki den tyari a folku fu Aram go leki srafu na Kir. Na disi MASRA taki.

6Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den sma fu Gasa du ogri. Bika den tyari wan heri folku gwe leki srafu, dan den gi den abra na Edom. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 7Mi o sutu faya gi den skotu fu Gasa, meki den tranga foto fu en bron. 8Mi o kiri a kownu fu Asdod nanga a wan di de na makti ini Askelon. Mi o strafu den sma fu Ekron, meki den Filistijnsma dede te na a laste wan. Na disi MASRA taki.

9Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den sma fu Tyrus du ogri. Bika den tyari wan heri folku gwe leki srafu, dan den gi den abra na Edom. Den no hori densrefi na a ferbontu di den ben meki leki mati. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 10Mi o sutu faya gi den skotu fu Tirus, meki den tranga foto fu en bron.

11Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo Edom du ogri. Bika nanga deigri a ben hari go baka en brada, sondro fu sori en sari-ati. A atibron fu en no ben saka, a ben tan hori Israel na ati. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 12Mi o sutu faya gi Teman, Mi o bron den tranga foto fu Bosra.

13Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den Amonitisma du ogri. Den priti den bere opo fu den uma di ben de nanga bere, fu den ben kan meki a kondre fu den kon moro bigi. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 14Mi o sutu faya gi den skotu fu Raba meki den tranga foto fu en bron. A dei dati babari fu feti sa de fu yere èn wan tranga winti sa wai. 15Den o tyari a kownu fu den leki srafu go na wan tra kondre makandra nanga ala den fesiman fu a kondre. Na disi MASRA taki.