Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
4

41“Uma fu Samaria un arki. Un di gersi den kaw fu Basan, un di e libi tapu a bergi fu Samaria. Un e pina den swakiwan èn un e trapu den pôtiwan dan un e taigi den man fu unu taki: ‘Tyari wan sani fu dringi gi mi.’ 2MASRA fu Masra sweri soleki fa A tru taki A santa, taki: Fu tru, luku, den dei e kon taki nanga uku den o hari un kon na loktu. Nanga aka den o hari den wan di ben tan na baka. 3Wan baka trawan den o pusu unu psa na den bigi olo di den meki ini den skotu, kon na doro. Dan den o tyari un go na Haharmon. Na disi MASRA taki.

4Un kon na Betel, kon du den sondu fu unu. Un kon du moro furu na Gilgal. Un tyari un meti kon mamanten di un o srakti leki ofrandi. Un tyari un tin prosenti tapu a di fu dri dei. 5Un tyari wan ofrandi nanga brede di meki nanga dyesi. Un meki bigi taki un e gi ofrandi nanga wan fri wani. Bika na so un lobi fu du, sma fu Israel. Na disi MASRA fu Masra taki. 6Na Mi meki taki noti ben de fu nyan ini den foto fu unu. Mi meki taki no wan presi pe un e tan brede ben de fu feni. Ma ala di mi du dati un no drai kon baka na Mi, MASRA taki. 7Na Mi meki taki alen tapu fu fadon dri mun fosi un ben o koti nyanyan. Mi ben e meki alen fadon ini a wan foto, ma a no ben e fadon ini a trawan. Alen ben e nati a wan gron, ma a no ben e nati a trawan, dan a dati drei gwe. 8Tu noso dri foto ben e srepi densrefi go na wan trawan fu feni pikin watra fu dringi. Ma watra ben e tan kiri den. Ala di Mi du dati un no drai kon na Mi, MASRA taki. 9Mi meki siki pori a nyanyan ini den gron fu unu. Mi meki den dyari nanga den droifidyari fu unu drei gwe èn Mi meki sprenka nyan den figabon nanga den oleifbon fu unu. Ma ala di Mi du dati un no drai kon na Mi, MASRA taki. 10Mi seni wan takru siki gi unu, leki fa Mi ben du na Egipte. Mi kiri den srudati fu unu nanga den asi di den ben wini ini a feti. Mi meki taki un ben man smeri a tingi fu a kampu fu unu. Ma ala di Mi du dati un no drai kon baka na Mi, MASRA taki. 11Mi figi wantu fu un puru, leki fa Mi ben figi Sodom nanga Gomora puru. Un ben kon gersi wan pisi bron udu di den hari puru na ini faya. Ala di Mi du dati un no drai kon baka na Mi, MASRA taki. 12Fu dat'ede Mi o du disi nanga yu, Israel. Bika na fu di na Mi o du disi nanga yu Israel, yu mus meki yusrefi klari fu miti nanga yu Gado.

13Arki, A Wan di e meki den bergi,

nanga a winti,

A Wan di e meki libisma kon sabi san A wani du,

A Wan di e meki a dei kon dungru

èn di e waka psa tapu den moro hei pisi fu den bergi,

na MASRA fu ala sani, na En nen.”