Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

A makti nanga a gudu fu kownu Ahasveros

11A ben de ini a ten fu kownu Ahasveros.1:1 Ahasveros na a Hebrew nen fu kownu Xerxes fu Persia. Na en ben de a Ahasveros di ben e tiri ala den kondre kmopo fu India go te na Nubia. Fu ben kan tiri a bigi kondre fu en, a ben prati en na ini wan hondro tutenti-na-seibi pisi. 2A ten dati kownu Ahasveros ben e libi ini a tranga fort Susan. 3Di a ben de dri yari na makti, a hori wan bigi fesa, pe nyanyan nanga dringi ben lai, gi ala den prenspari man nanga den dinari fu en. Ala den legre-edeman fu den legre fu Persia nanga Media ben de drape na en, sosrefi den heihei man nanga den prenspari man fu den difrenti pisi fu a kondre. 4Wan hondro aititenti dei langa kownu sori den sma den gudu di a ben abi. Nanga opo mofo den ben e luku kownu, nanga a presi pe den ben de, bika kownu ben gi bun furu moni fu seti ensrefi nanga a presi pe den ben de.

5Baka den dei dati, kownu hori wan fesa gi ala den sma di ben e libi ini a tranga fort Susan. A ben kari gudusma nanga pôtisma. A fesa dati hori seibi dei langa tapu a pren fu a dyari fu a kownu-oso. 6Tapu a pren yu ben abi weti marmerpostu. Linnen garden, nanga garden fu weti katun nanga blaw katun ben fasi nanga linnentitei nanga dungruredi katuntitei na solfru linga. Den ben poti moi bradi bangi di ben meki fu gowtu nanga solfru, tapu a pren tu. A gron fu a pren ben meki fu difrenti sortu diriston soleki albast, weti marmer nanga parelmoer. 7Den sma ben kisi win fu dringi na ini gowtu kan. Iniwan fu den kan ben meki wan tra fasi. Win di ben meki spesrutu gi kownu, ben lai bogobogo. Tra fasi yu no ben kan ferwakti fu wan kownu. 8Kownu ben komanderi den knekti fu en kownu-oso di ben e prati win, tak' den no ben mus taigi den sma omeni den ben mus dringi. Ala sma ben kan dringi soleki fa a ben wani. 9Wasti, a frow fu kownu, ben gi wan fesa pe nyanyan nanga dringi ben lai tu. A fesa dati ben de gi umasma èn a ben hori ini a kownu-oso fu kownu Ahasveros.

10Tapu a di fu seibi dei, di a win ben meki kownu ai waiwai kba, a komanderi seibi fu den prenspari wrokoman fu en di ben e wroko spesrutu gi en, kownu Ahasveros, wawan. Den man dati ben de Mehuman, Biseta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar nanga Karkas. 11Den man disi ben mus go teki en frow Wasti kon. A ben mus kon na kownu èn a ben mus weri en kroon, fu sori den sma nanga den prenspari man fa a moi, bika a ben de wan moi uma. 12Ma di den prenspari wrokoman taigi Wasti, a frow fu kownu, san kownu komanderi, a no ben wani go. A sani dati meki kownu atibron srefsrefi èn a ben e kuku fu inisei.

13Ne kownu kari den koniman fu en, di ben sabi efu sowan sani ben psa kba èn san ben psa nanga a sma di ben du sowan sani. Bika kownu ben abi a gwenti fu taki den sani di ben kon na en pasi nanga ala den man di ben sabi a wèt nanga a fasi fa krutu ben mus koti. 14Den raiman fu en di a ben fertrow moro, ben de: Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena nanga Memukan. Den ben de den seibi edeman fu Persia nanga Media. Den man disi ben de den moro hei wrokoman ini a kondre, èn oten den ben wani den ben kan go na kownu. 15Dan kownu aksi den taki: “San a wèt e taki tak' musu psa nanga Wasti, now di a no gi yesi na a sani di mi, kownu Ahasveros, meki den wrokoman fu mi komanderi en?” 16Dan Memukan taki fesi kownu nanga fesi ala den prenspari man fu a kondre taki: “Kownu, yu frow Wasti no du a ogri disi nanga yu wawan. A du en tu nanga ala den prenspari man èn nanga ala den sma di e libi ini ala den pisi fu a kondre fu kownu Ahasveros. 17Bika ala umasma o yere san a frow fu kownu du. Dan a sani dati o meki den lasi lespeki gi den masra fu den. Den o taki: ‘Kownu Ahasveros komanderi en frow Wasti fu kon na en, ma a no kon.’ 18Tide ete den uma fu ala den edeman fu Persia nanga Media di yere san yu frow du, o taki nanga den masra fu a sani dati. Dan den no o sori den masra fu den a srefi lespeki moro, èn den masra ati o bron na den tapu. 19Efu yu feni en bun, mi kownu, dan yu mus meki wan wèt di e taki tak' Wasti no kan kon noiti moro fesi kownu Ahasveros, èn tak' kownu e puru a makti di a abi leki frow fu kownu èn gi en na wan tra uma di betre moro en. A wèt disi mus tron wan fu den wèt fu Persia nanga Media di no man kenki moro. 20Dan te den sma ini a heri bigi kondre fu yu, mi kownu, yere fu a wèt disi di yu meki, ala den umasma, guduwan nanga pôtiwan, sa lespeki den masra fu den.”

21Kownu nanga den prenspari man fu a kondre, ben feni a rai fu Memukan bun èn kownu du soleki fa a taki. 22Dan kownu seni brifi go na ala pisi fu a kondre fu en. Ala den folku kisi a brifi ini a fasi fa den e skrifi nanga ini den eigi tongo. Ini a brifi ben skrifi taki ibri man ben mus de basi na ini en oso, èn tak' a man mus taki a tongo fu en eigi folku ini en oso.