Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

MASRA e sori Ensrefi na Esekiyel ini Babilon

11Ini a di fu dritenti yari, tapu a di fu feifi dei fu a di fu fo mun, mi si fa heimel e opo, dan Gado meki mi si wan sani. A pisten dati mi ben de makandra nanga den kondreman fu mi na a Kebarliba ini a kondre fu den Kaldeasma, pe den ben tyari un go nanga tranga. 2-3Tapu a di fu feifi dei fu a mun dati, MASRA taki nanga priester Esekiyel, a manpikin fu Busi. Disi psa na a Kebarliba ini a kondre fu den Kaldeasma1:2-3 Disi na wan tra nen gi Babiloniakondre. Drape a krakti fu MASRA ben de tranga na en tapu. A ben de a di fu feifi yari tu di den Kaldeasma ben tyari kownu Yoyakin go na den kondre nanga tranga.

4Di mi luku, mi si: Mi si fa wan tranga winti bigin wai kmoto fu noordsei. A ben e kon leki wan bigi wolku nanga faya di ben e koti na ini. Wan krin leti ben lontu a wolku tu. Sani ben de tu ini a faya di ben e brenki leki weti gowtu. 5Dan mi si sani mindrisei fu a faya di ben gersi fo libisani. Na so den ben tan: Den ben gersi libisma, 6ma iniwan fu den ben abi fo fesi nanga fo frei. 7Den futu fu den no ben beni. A ondrosei pisi fu den futu ben de leki di fu yongu kaw èn a ben e brenki leki brenki kopro. 8Na ala fo sei den libisani ben abi libisma anu na ondro den frei. Den fesi nanga den frei fu den ben de so: 9Den frei fu den ben tuka nanga den srefi èn fu di den ben abi wan fesi na ala fo sei tu den no ben abi fu drai te den ben wani go na wan tra sei. 10A fesi fu den ala fo libisani di ben e luku go na fes'sei ben gersi di fu wan libisma. A fesi fu den di ben e luku go na let'sei ben gersi di fu wan lew. A fesi fu den di ben e luku go na kruktusei ben gersi di fu wan bulu, èn a fesi di ben e luku go na bakasei ben gersi di fu wan aka. 11Tu fu den frei fu den ben opo go na loktu èn den ben e tuka nanga densrefi. Nanga den tu tra frei den ben e tapu den skin. 12Iniwan fu den libisani ben e dribi go nanga fesi, den no ben abi fu drai te den ben wani go na no wan tra sei. Den ben e go pe a yeye fu Gado ben e tyari den go. 13Sani ben de na mindrisei fu den libisani di ben gersi pis'pisi krofaya di ben e puru faya.1:13 Un kan puru a pisi disi so tu: Den libisani ben gersi pis'pisi krofaya di ben e puru faya. Den ben gersi frambo tu èn den ben e beweigi na den mindri. A faya fu den frambo ben tron wán bigi faya èn faya ben e koti kmoto inisei fu en. 14Den libisani srefi ben e beweigi es'esi, leki a faya di e koti na loktu.

15Di mi luku den libisani baka, mi si dati wan wiel ben de fesi den ala fo tapu a gron. 16Den fo wiel ben e brenki leki a diri ston turkoois. Den wiel ben meki a srefi fasi. A ben gersi leki wan ben de ini wan trawan. 17Den wiel ben kan go na ala fo sei sondro taki den ben abi fu drai. 18Den upru fu den ben hei èn den ben de fu frede. Ala den fo upru ben furu nanga ai. 19Te den libisani ben e dribi, den wiel ben de skinskin nanga den. Efu den libisani ben e opo go na loktu, den wiel ben e opo go na loktu tu. 20Den libisani ben e go pe a Yeye fu Gado ben wani den go: na pe a Yeye ben wani, na drape den ben e go, èn den wiel ben e opo gwe makandra nanga den, bika na a srefi Yeye di ben e tiri den libisani ben e tiri den wiel tu. 21Efu den libisani ben e dribi, den wiel ben e dribi tu. Efu den libisani ben e tan tnapu, den wiel ben e tan tnapu tu. Efu den libisani ben e opo kmopo na gron, den wiel ben e opo tu, bika na a srefi Yeye di ben e tiri den libisani ben e tiri den wiel tu.

22Den libisani ben abi wan sani leki wan lontu daki tapusei fu a ede fu den. A sani ben de fu frede, a ben e brenki, èn a ben e koti faya leki pis'pisi ijs. Na sowan sani ben bradi tapusei fu a ede fu den. 23Na ondro a sani dati den ben e tnapu. Tu fu den frei fu den ben bradi opo èn ben e tuka nanga densrefi, èn nanga den tu trawan den ben e tapu den skin. 24Dan mi bigin yere den frei fu den te den ben e go na wan tra presi. Den ben e piki leki te a se e rigeri, leki a sten fu a Wan di abi ala makti, leki a babari fu wan bigi legre. Te den ben e tan tnapu den ben e saka den frei fu den. 25Dan mi yere wan sten tapusei fu a daki di ben de tapu a ede fu den. Ma den libisani srefi ben tnapu, èn den frei fu den ben saka. 26Tapusei fu a daki di ben de tapu a ede fu den mi si wan sani leki wan kownusturu di ben meki fu a diri ston safier. Èn mi si wan sani di ben gersi wan libisma tapu a kownusturu. 27Mi si dati fu en ondrobere go na loktu ben e brenki leki weti gowtu. A ben gersi leki te yu e luku faya di tapu ondro wan grasi. Fu en ondrobere go na gron ben de leki faya nanga wan krin leti na en lontu. 28A krin leti ben gersi a krin leti fu wan alenbo di de fu si na den wolku te alen kon. Na so MASRA sori Ensrefi ini ala En glori.

Di mi si ala den sani dati, mi fadon nanga fesi na gron. Ne mi yere a sten fu Wan di taki.

2

21A sten taigi mi taki: “Manpikin fu libisma, opo tnapu, Mi wani taki nanga yu.” 2Di mi yere dati, a yeye kon ini mi di meki taki mi ben man tnapu baka tapu mi futu.2:2 Un kan puru a pisi disi so tu: Di mi yere dati mi kisi krakti baka di meki taki mi ben man tnapu baka tapu mi futu. Dan mi yere a sten baka. A taki: 3“Manpikin fu libisma, Mi o seni yu go na den sma fu Israel, na a folku di no wani du san Mi e taki èn di no wani arki Mi. Den drai den baka gi Mi, leki den afo fu den, te tide. 4Den pikin fu den no wani teki san sma e taki èn den e tranga den ati. Ma Mi e seni yu go na den. Yu mus taigi den taki: ‘Na disi Masra MASRA e taki’, dan yu e gi den Mi boskopu. 5Na wan folku di no wani arki. Dat' meki a no abi trobi efu den arki yu noso efu den no arki yu. Ma den sa sabi taki wan profeiti ben den na den mindri. 6Manpikin fu libisma, yu no abi fu frede gi den, nanga gi den sani di den o taki. Awinsi yu o firi leki na mindri makamaka yu de èn taki kruktutere lontu yu. No meki den tapu skreki gi yu nanga den sani di den o taki noso nanga a fasi fa den o luku yu. Na so den de kba, na wan folku di no wani arki. 7Ma yu mus gi den Mi boskopu, efu den wan arki noso efu den no wan arki, bika den na wan folku di no e arki. 8Manpikin fu libisma, yu mus arki san Mi o taigi yu. Yu no mus de leki a folku di no e arki Mi. Opo yu mofo now, èn nyan san Mi e gi yu.”

9Ne mi luku, dan mi si fa wan anu langa kon na mi, wan anu di ben hori wan buku. 10A anu lolo a buku opo gi mi. Na fes'sei nanga bakasei sani ben skrifi. Den sani di ben skrifi na en tapu ben de lowsingi, nanga wortu fu soktu nanga dyeme.

3

31A sten taigi mi moro fara: “Manpikin fu libisma, nyan san de dyaso na yu fesi. Nyan a buku disi, dan yu e go taki nanga den sma fu Israel.” 2Mi opo mi mofo, dan A gi mi a buku fu nyan. 3A taigi mi taki: “Manpikin fu libisma, nyan a lolo disi, furu yu bere nanga en.” Dan mi nyan a lolo. A ben switi leki oni.

4Baka dati A taigi mi taki: “Manpikin fu libisma, go na den sma fu Israel. Taigi den san Mi o taigi yu fu taki. 5Mi no e seni yu go na wan folku di yu no man ferstan te den e taki, noso di e taki wan tongo di yu no sabi. Ma na den sma fu Israel Mi e seni yu go. 6Mi no e seni yu go na folku di yu no man ferstan te den e taki, noso di e taki wan tongo di yu no sabi. Den folku dati lai. Ma den ben o arki efu na den Mi ben seni yu go. 7Ma den sma fu Israel no o wani arki yu, bika den no wani arki Mi. Bika a gersi leki a heri pipel dati no abi yesi srefsrefi, a gersi den yesimama broko. 8Yere, Mi o meki yu tranga yu fesi leki den, èn taki yu no abi yesi srefsrefi leki den. 9Mi o meki yu kon moro tranga leki ston, mi o meki yu kon tranga leki isri. Dat' meki, no frede den, no meki den tapu skreki gi yu nanga a fasi fa den o luku yu, bika den na wan folku di no wani arki.” 10A sten taigi mi moro taki: “Manpikin fu libisma, yu mus memre ala den sani di Mi o taigi yu. Arki den bun. 11Go na den kondreman fu yu, den di den Kaldeasma tyari kon dyaso nanga tranga. Yu mus taigi den taki: ‘Na disi Masra MASRA e taki,’ dan yu e gi den Mi boskopu. A o de na den efu den wani arki, noso efu den no wani arki.”

12Dan a Yeye fu Gado opo mi. Na mi baka mi yere wan tranga babari: “A glori fu MASRA fiti fu kisi grani ini a oso fu En.” 13A babari ben de di fu den frei fu den libisani di ben e tuka nanga densrefi, nanga a babari fu den wiel. A ben de wan tranga babari. 14A Yeye fu Gado opo mi, dan A tyari mi gwe. Mi no ben de misrefi, a sani ben seki mi. Ma a krakti fu MASRA ben de tranga na mi tapu. 15So mi kon doro baka ini Tel-Abib, na den kondreman fu mi di den Kaldeasma ben tyari kon dyaso nanga tranga. Den ben libi na wan presi drape sei a Kebarliba. Seibi dei mi tan nanga den sondro fu ben man kisi misrefi.

Masra poti Esekiyel leki waktiman

16Baka den seibi dei dati Masra taigi mi taki: 17“Manpikin fu libisma, Mi poti yu leki wan waktiman gi den sma fu Israel. Ala leisi te yu yere Mi taki wan sani, yu mus warskow den ini Mi nen. 18Efu Mi taigi wan ogri-ati sma taki a no abi misi dati a o dede, ma yu no e warskow en, dan a ogri-ati sma dati sa dede fu en eigi sondu ede. Ma Mi o kari yu kon na frantwortu fu a dede fu en, fu di yu no e sori en tapu den ogri di a e du, fu a kan tapu nanga den èn fu a kan tan na libi. 19Ma efu yu warskow a ogri-ati sma, ma a no wani tapu nanga den ogri di a e du, a no wani tapu nanga a ogri-ati fasi fa a e libi, dan a sa dede fu en eigi sondu ede. Ma yu sorgu dati yu tan na libi. 20Efu wan sma di bun ini Mi ai tapu nanga a fasi fa a e libi èn a bigin du ogri, Mi o meki wan sani miti en, èn a o dede. A o dede fu den sondu di a du efu yu no warskow en. Èn Mi no o luku den bun sani moro di a ben du. Ma Mi o kari yu kon na frantwortu fu a dede fu en. 21Ma efu yu warskow wan sma di bun ini Mi ai dati a no mus sondu, èn a sma tapu fu sondu, dan a no abi misi dati a o tan na libi fu di a teki a warskow. Ma yu sorgu dati yu tan na libi.”

MASRA e sori Ensrefi baka na Esekiyel

22A krakti fu MASRA kon tranga baka na mi tapu drape pe mi ben de. Dan MASRA taigi mi taki: “Opo, go na a dal, bika drape Mi o taki nanga yu.” 23Ne mi opo, dan mi go na a dal. We yere, a srefi glori fu MASRA di mi ben si na a Kebarliba, a srefi glori dati ben de fu si drape. Ne mi fadon na tapu mi fesi. 24Ma a yeye kon ini mi di meki mi ben man tnapu baka tapu mi futu. Dan MASRA taigi mi taki: “Go na inisei èn sroto yusrefi ini a oso. 25Manpikin fu libisma, yere, sma o tai yu nanga titei fu yu no waka moro na den mindri. 26A tongo fu yu Mi o fasi na loktusei fu yu mofo fu yu kon babaw. Dan so yu no o man warskow den moro, bika den na wan folku di no e arki. 27Ma te Mi o taki baka nanga yu Mi o lusu yu tongo, dan yu mus taigi den taki: ‘Na disi Masra MASRA e taki’ dan a o de na den efu den wani arki noso efu den no wani arki, bika den na wan folku di no e arki.”