Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
47

471Dan Yosef go na Farao èn a ferteri en taki: “Mi p'pa nanga den brada fu mi doro nanga den skapu, den krabita, den kaw nanga ala sani san den abi. Den de na ini a kontren fu Gosen.” 2Yosef ben tyari feifi fu den brada fu en go nanga en, dan a meki Farao kon leri sabi den. 3Farao aksi den brada taki: “Sortu wroko un e du?” Den piki Farao taki: “Wi, yu knekti, na skapuman leki den afo fu wi.” 4Den taigi Farao tu taki: “Un kon fu tan leki doroseisma ini a kondre disi, bika a angriten hebi na ini Kanaan. Grasi no de moro gi ala den meti di wi, yu knekti, abi. Dat' meki wi wani aksi yu primisi fu yu meki den knekti fu yu libi ini a kontren fu Gosen.” 5Ne Farao taigi Yosef taki: “Yu p'pa nanga den brada fu yu kon na yu. 6A kondre Egipte de ini yu anu. Sori yu p'pa nanga den brada fu yu tanpresi ini a kontren Gosen, a moro bun pisi fu a kondre. Efu yu sabi taki bun wrokoman de na den mindri, poti den dati dan leki fesiman fu luku den meti fu mi.”

7Yosef tyari en p'pa Yakob kon tu fu Farao kon leri sabi en. Dan Yakob blesi Farao. 8Ne Farao aksi Yakob taki: “O owru yu de?” 9Yakob piki Farao taki: “Wan hondro nanga dritenti yari mi waka lontu na grontapu leki wan doroseisma. Den yari fu mi no furu, ma den ben lai nanga problema. Den yari fu mi no furu leki den yari fu den afo fu mi, di den ben de leki doroseisma na grontapu.” 10Ne Yakob blesi Farao, dan a gwe.

11Yosef du san Farao taigi en fu du. A gi en p'pa nanga den brada fu en wan pisi gron leki tanpresi na ini a kontren Rameses, a moro bun pisi fu a kondre. 12A ben e sorgu taki en p'pa, den brada fu en nanga den famiri ben abi nyanyan, someni leki den ben abi fanowdu.

13A angriten ben kon de so hebi, taki nyanyan no ben de fu feni ini a heri kondre moro. Den sma fu Egipte nanga Kanaan ben kon swaki fu angri. 14Yosef ben e tyari ala a moni kon na wan nanga san den sma fu Kanaan nanga Egipte ben e kon bai nyanyan. Dan a ben e tyari a moni go na Farao oso.

15Di den sma fu Egipte nanga Kanaan no ben abi moni moro, den sma fu Egipte kon na Yosef dan den taigi en taki: “Un no abi moni moro. Gi wi nyanyan noso wi o dede leti dyaso na yu fesi.” 16Yosef taigi den taki: “Un tyari den meti fu un kon efu un no abi moni moro. Dan mi sa kenki den gi unu gi nyanyan.” 17So den sma tyari den meti fu den kon gi Yosef. Dan Yosef teki den asi, den skapu nanga krabita, den kaw nanga den buriki fu den sma, dan a gi den nyanyan. A yari dati a teki ala den meti fu den sma dan a gi den nyanyan.

18Di a yari dati psa, den sma kon ini a di fu tu yari na Yosef dan den taigi en taki: “Masra, wi no o man kibri en gi yu taki noti no libi gi wi moro, dan fu yu teki wi skin nanga a gron fu unu. Bika wi no abi moni moro èn ala den meti fu wi na fu yu now. 19Fu sanede yu o luku fa wi e dede dyaso na yu fesi, dan a gron fu wi e tan fu soso? Bai wi nanga den gron fu wi, dan yu e gi wi nyanyan. Dan wi sa de srafu fu Farao èn a gron fu wi sa de fu en. Gi un siri fu un kan tan na libi èn fu a gron fu wi no tan didon fu soso.” 20Dan so Yosef bai ala den gron fu den sma fu Egipte gi Farao. Bika fu di a angriten ben hebi tumsi gi den, ibriwan fu den ben seri en gron. So ala den gron kon ini anu fu Farao. 21A ben meki a heri folku, fu a wan sei fu Egipte go te na a tra sei, wroko leki srafu. 22Soso a gron fu den priester a no bai. Bika den priester ben e kisi den nyanyan tapu fasti ten fu Farao. Dat' meki den no ben seri a gron fu den. 23Dan Yosef taigi den sma taki: “Arki, bigin fu tide unu nanga a gron fu unu na fu Farao. Luku siri dyaso fu un go sai tapu den gron. 24Ma te a gron gi nyanyan, un mus prati a nyanyan ini feifi pisi. Wan pisi na fu Farao. Den tra fo pisi na fu unu, den sma fu un oso nanga den pikin fu unu nyan èn fu un sai a gron baka.” 25Den sma piki taki: “Na yu hori wi na libi. Wi e taki yu grantangi. Wi sa de srafu fu Farao.” 26Yosef ben poti disi leki wan sani di den sma ben mus tan du èn a de te leki a dei fu tide, taki wan pisi fu a nyanyan fu a gron na fu Farao. Soso a gron fu den priester no ben de fu Farao.

27Na so Israel tan libi ini a kontren fu Gosen na ini Egipte. Den kisi den eigi gron drape. Den kisi furu pikin tu èn so den ben kon furu moro nanga moro.

Den laste dei fu Yakob

28Yakob libi ete tin-na-seibi yari ini Egipte. A ben kon doro a libimarki fu wan hondro fotenti-na-seibi yari. 29Di a ten doro taki Israel ben o dede, a kari en boi Yosef dan a taigi en taki: “Poti yu anu ondro mi bowtu efu yu lobi mi. Dan yu e sweri gi mi taki yu lobi mi èn taki mi kan fertrow na yu tapu taki yu no o beri mi ini Egipte. 30Mi wani beri na den bigisma fu mi. Dat' meki yu mus tyari mi kmoto fu dyaso, dan yu e beri mi pe den bigisma fu mi didon.” Ne Yosef piki taki: “Mi sa du san yu taki.” 31Dan Yakob taki: “Sweri en dan.” Ne Yosef sweri gi en p'pa. Dan Israel kindi na edesei fu en bedi fu gi grani.