Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
10

A trutru ofrandi

101A wèt no de den trutru sani srefi, ma a e meki wi tesi pikinso fu den bun sani di de fu kon. Dat' meki noiti a wèt ben man meki den sma di ben e tyari den srefi ofrandi kon na Gado ala yari, kon de leki fa den mus de. 2Efu a ben de so, dan den ben o tapu fu tyari ofrandi. Bika den sma di e anbegi Gado ben o krin, èn den konsensi no ben o krutu den fu den sondu. 3Ma ala yari den ofrandi ben e meki den prakseri den sondu baka. 4Bika noiti a brudu fu bulu nanga bokoboko ben man puru sondu.

5Dat' meki di Kristus kon na grontapu, A taki:

Den sani di den tyari kon leki ofrandi gi Yu,

Yu no ben wani den.

Ma Yu gi Mi wan skin.

10:5-7
Psa 40:7-9

6Ini den meti di den bron

nanga den ofrandi fu puru sondu,

Yu no ben abi prisiri.

7Ne Mi taki:

“Luku, Mi kon fu du Yu wani, Gado,

soleki fa Buku taki.”

8Na fesi wi si tak' A taki: “Yu no ben wani den sani di den tyari kon leki ofrandi gi Yu, nanga den meti di den bron, nanga den ofrandi fu puru sondu. Yu no ben abi prisiri nanga den.” A taki so aladi a wèt e taki tak' sma mus tyari den kon. 9Ma baka dati A taki: “Luku, Mi kon fu du Yu wani.” So wi e si taki A poti a fosi sani na wan sei fu A kan poti a di fu tu. 10So wi kon santa, fu di Yesus Kristus du a wani fu Gado di A gi En skin leki wan ofrandi. Disi psa wan leisi, èn noiti a sa de fanowdu moro.

11Ala dei ala den priester e du den wroko. Ala leisi den e tyari den srefi ofrandi di noiti no man puru wi sondu.

10:11
Eks 29:38
12Ma Kristus dati tyari wan enkri ofrandi nomo gi sondu, dan baka dati A teki presi fu têgo na a let'anu sei fu Gado.
10:12-13
Psa 110:1
13Drape A e wakti te leki Gado poti den feyanti fu En leki wan futubangi ondro En futu. 14Bika a wan enkri ofrandi di A tyari, meki den sma di e kon santa, kon de fu têgo leki fa a mus de. 15A Santa Yeye srefi e taigi wi taki na so a de. A taki fosi: 16Masra e taki: “Disi na a ferbontu san Mi o meki nanga den baka den dei dati: Mi o poti den wèt fu Mi ini den ati èn Mi o skrifi den ini den prakseri.” 17Dan A taki: “Mi no sa memre den sondu nanga den ogri di den du moro.”
10:16-17
Yer 31:33-34
18Efu un kisi pardon fu den sani disi, dan a no de fanowdu moro fu un tyari ofrandi gi sondu.

Meki un kon krosbei na Gado

19Brada nanga sisa, a brudu fu Yesus e gi wi dek'ati now fu go ini a santa presi. 20A opo wan nyun pasi gi wi di o tyari wi go na a libi. A pasi disi e psa doro a garden fu a santa tenti, dati na En skin. 21Dan fu di wi abi wan granpriester ini a oso fu Gado, 22meki wi kon moro krosbei na Gado nanga wan krin ati èn nanga tranga bribi. A nat'nati wi ati fu wi konsensi no fon wi moro, èn A wasi wi skin nanga krin watra.

10:22
Lev 8:30
Ese 36:25
23Meki wi tan hori na a howpu di wi e taki tak' wi abi, sondro fu degedege. Bika a Wan di meki den pramisi, de fu fertrow. 24Èn meki wi prakseri fa wi kan yepi makandra fu lobi trawan èn fu du bun sani. 25Meki wi no tapu fu go na den konmakandra fu wi, leki fa son sma gwenti fu du. Ma wi mus gi makandra dek'ati fu hori doro, spesrutu now di un e si taki a bigi dei e kon moro krosbei.

Gado e strafu sma di e sondu espresi

26Bika efu wi e sondu espresi baka di wi kon sabi den tru sani, dan no wan ofrandi de moro di kan krin wi fu wi sondu. 27San libi na fu frede a krutu di e wakti unu, nanga a bigi faya di o bron den feyanti fu Gado.

10:27
Yes 26:11
28Efu wan sma ben poti a wèt fu Moses na wan sei, den ben e kiri en sondro fu gi en pardon efu tu noso dri sma ben taki tak' a du en trutru.
10:28
Deu 17:6
19:15
29O hebi un denki taki a strafu o de gi a sma di trapu a Manpikin fu Gado nanga en futu, di si a brudu fu a ferbontu di meki a kon santa leki noti, èn di broko a Yeye saka di abi bun-ati?
10:29
Eks 24:8
30Bika wi sabi suma ben taki: “Mi na a wan di o strafu, na Mi o pai baka.” A ben taki tu taki: “Masra sa krutu En pipel.”
10:30
Deu 32:35-36
31Wan moro takru sani no kan miti yu, dan fu fadon ini anu fu a libilibi Gado.

Hori doro na a bribi

32Prakseri fa a ben de fosi, baka di un ai ben kon opo. Un ben nyan someni pina, ma un ben hori doro. 33Son leisi den ben broko un saka na ala sma fesi èn den ben pina unu. Son leisi un ben de makandra nanga trawan di ben e psa den srefi sani. 34Un ben e firi gi den sma di den poti na straf'oso, èn un ben e breiti te den ben e teki un sani tyari gwe, fu di un sabi taki un abi moro betre sani di noiti no e lasi gwe. 35Fu dat'ede un no mus lasi a fertrow san un abi, bika wan bigi paiman e wakti unu. 36A de fanowdu fu un hori doro fu un kan du a wani fu Gado èn kisi san A ben pramisi. 37“Bika a no tumsi langa moro dan a Wan di mus kon, o kon. A no o draidrai moro.

10:37-38
Hab 2:3-4
38Dan a sma di bun ini Mi ai sa libi fu di a bribi. Ma Mi no sa abi prisiri nanga a sma di drai baka.” 39Wi a no sma di e drai baka dan wi e go lasi. Wi na sma di e bribi, èn dati e meki tak' Gado o ferlusu wi.