Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
3

Yesus bigi moro Moses

31Brada nanga sisa di Gado kari èn di A poti aparti gi Ensrefi, na dat' meki un mus poti un prakseri tapu Yesus, a Wan di Gado seni. Na En na a granpriester fu a bribi san wi abi. 2A hori Ensrefi na a Wan di poti En fu du En wroko, leki fa Moses ben hori ensrefi na san a ben mus du ini a heri oso fu Gado.

3:2
Nom 12:7
3Ma a fiti taki Yesus kisi moro grani leki Moses, leki fa a sma di bow a oso e kisi moro grani leki a oso srefi. 4Bika ala oso abi wan sma di meki en, ma Gado na a Wan di meki ala sani. 5Moses ben hori ensrefi na san a ben mus du ini a oso fu Gado leki wan knekti: a ferteri fu san Gado ben o taki. 6Ma Kristus, di de a Manpikin fu Gado, hori Ensrefi tu na den sani san A ben mus du ini a oso fu Gado. Èn wi na a oso fu Gado, solanga wi tan hori dek'ati èn wi hori tranga na a howpu di wi abi. 7Dat' meki a de soleki fa a Santa Yeye e taki:

Tide efu un yere Gado sten,

3:7-11
Psa 95:7-11

8dan un no mus tranga un yesi

leki den afo fu unu.

Den ben meki rigeri

a pisten di Mi ben tesi den ini a dreisabana.

9Drape den tesi Mi

fu luku san Mi ben o du

aladi den ben si fotenti yari langa san Mi man du.

10Dat' meki Mi ati bron na den tapu,

dan Mi taki:

“Noiti den e tan du san Mi wani,

èn den no e ferstan

fa Mi wani taki den mus libi.”

11So Mi sweri ini Mi atibron taki:

“Noiti den sa doro na a presi

pe Mi o gi den rostu.”

12Brada nanga sisa, un mus luku bun taki no wan fu unu abi wan takru ati di no e bribi, dan a drai en baka gi a libilibi Gado. 13Ma un mus gi makandra dek'ati ala dei, solanga un man taki fu “tide.” Dan sondu no o man drai no wan fu un ede, fu un tranga un yesi. 14Bika wi e teki prati ini san Kristus abi, efu te na a kba wi e tan abi a fertrow san wi ben abi na a bigin. 15Leki fa a skrifi kba: “Tide efu un yere Gado sten, dan un no mus tranga un yesi leki fa den afo fu unu ben du di den ben meki rigeri.”
3:15
Psa 95:7-8
16Ma suma na den sma dan di meki rigeri aladi den yere Gado sten? Dati na ala den sma di Moses ben tyari kmoto fu Egipte.
3:16-18
Nom 14:1-35
17Èn suma na den sma di meki Gado ati bron fotenti yari langa? Dati na den sma di ben sondu dan den fadon dede ini a dreisabana. 18Nanga suma Gado ben abi en di A sweri taki noiti den o doro na a presi pe A o gi den rostu? Dati na den sma di no ben wani arki. 19So wi e si taki den no ben doro na a presi fu di den no ben wani bribi.