Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
7

Melkisedek hei moro Aaron

71A Melkisedek di wi e taki, ben de kownu fu Salem èn a ben de wan priester fu a Moro Hei Gado. A ben gwe go miti Abraham di Abraham ben drai kon baka fu wan feti pe a wini wantu kownu. A blesi Abraham,

7:1-2
Gen 14:17-20
2dan Abraham gi en tin prosenti fu ala sani san a ben wini. Na a fosi presi, a nen Melkisedek wani taki: “Kownu di e du sani nanga leti.” Moro fara a ben de kownu fu Salem, dati wani taki: “Kownu fu freide.” 3Wi no sabi noti fu en p'pa, fu en m'ma, noso fu den afo fu en. Wi no sabi oten a kon na grontapu, noso oten a dede. A de neleki a Manpikin fu Gado, a e tan priester fu têgo. 4Luku o prenspari a man disi ben de! Wi afo Abraham srefi gi en tin prosenti fu den sani san a ben wini ini a feti. 5Now a wèt e leri tak' den bakapikin fu Lefi di tron priester, mus teki tin prosenti fu ala sani san a pipel abi. So den e teki fu den eigi brada, a pipel fu Israel, aladi den sma disi na bakapikin fu Abraham tu.
7:5
Nom 18:21
6Ma Melkisedek di no de wan bakapikin fu Lefi, teki tin prosenti fu Abraham. Dan a blesi Abraham di ben kisi den pramisi fu Gado. 7Now ala sma sabi taki na a moro hei wan e blesi a pikin wan. 8Na a wan sei wi e si taki libisma di e dede, e teki tin prosenti. Na a tra sei Melkisedek, di Gadowortu taki e libi, ben teki tin prosenti. 9Wi kan taki srefi tak' Lefi, di abi a leti now fu teki tin prosenti, gi Melkisedek tin prosenti tu fu di Abraham ben gi Melkisedek tin prosenti fu san a ben wini. 10Bika di Melkisedek miti Abraham, Lefi no ben gebore ete, ma a ben de ini a skin fu en afo.

11Di Gado ben gi a pipel a wèt, A poti den bakapikin fu Lefi leki priester. Ma efu sma ben o man kon de leki fa den mus de ondro a wèt dati, dan a no ben o de fanowdu fu meki wan tra priester kon di no ben de na a fasi fu Aaron, ma na a fasi fu Melkisedek. 12Bika efu wan tra sortu priester kon, dan a de fanowdu tu taki a wèt kenki. 13Bika a Wan fu di den e taki den sani disi, ben de fu wan tra lo. Noiti wan sma fu a lo dati ben du a wroko leki priester na a altari. 14Ala sma sabi taki wi Masra kmoto fu a lo fu Yuda, èn noiti Moses taki tak' sma fu a lo dati o tron priester. 15Sani e kon moro krin fu ferstan te un e si taki wan tra priester kon di de leki Melkisedek. 16A no tron priester tapu gron fu wan wèt di e taki: Efu wan afo fu yu ben de wan priester, dan yu na wan priester tu. Ma a tron priester fu di A e libi fu têgo. 17Bika na fu En a skrifi taki: “Yu na priester fu têgo, na a fasi fu Melkisedek.”

7:17
Psa 110:4
18Na a wan sei, Gado poti a owru wèt na wan sei fu di a swaki èn a no man tyari yepi kon. 19Ma na a tra sei, Gado gi wi wan moro bun howpu di e tyari wi kon krosbei na En. Bika a wèt no ben meki no wan sma kon de leki fa a mus de. 20Moro fara Gado meki wan sweri. Ma Gado no ben meki wan sweri di den tra sma tron priester. 21Ma di Yesus tron priester, Gado taigi En taki: “Masra meki wan sweri èn A no sa hati En taki A du en. Yu na priester fu têgo.”
7:21
Psa 110:4
22A sani disi meki taki Yesus na a dyaranti fu wan moro bun ferbontu. 23Wi e si tu taki furu bakapikin fu Lefi ben tron priester, fu di dede ben e meki taki den no ben man go doro nanga den wroko. 24Ma fu di Yesus e libi fu têgo, A e tan priester èn no wan sma e tron priester na En baka. 25Dat' meki A kan ferlusu den sma trutru di e kon na Gado nanga yepi fu En. Bika A e libi ala ten fu kan taki gi den. 26Na sowan granpriester wi ben abi fanowdu tu: wan di santa, di no abi fowtu, èn di no sondu. A no e libi na mindri fu sondusma, èn A kisi a moro hei presi ini heimel. 27A no de leki den tra granpriester di ben mus tyari ofrandi ala dei gi den eigi sondu fosi, dan baka dati gi den sondu fu a folku. Bika A gi Ensrefi wan leisi nomo leki ofrandi gi den sondu fu a folku, èn A no abi fu du dati noiti moro.
7:27
Lev 9:7
28A wèt e poti libisma di abi swakifasi leki granpriester. Ma di Gado meki a sweri, baka a wèt, A poti En Manpikin di no abi no wan swakifasi fu têgo.