Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
52

Feyanti broko Yerusalem

521Sedekia ben abi tutenti-na-wan yari di a tron kownu. A tan erfu yari na makti ini Yerusalem. En m'ma ben nen Hamutal, èn a ben de wan umapikin fu Yirmeya fu Libna. 2Sedekia ben e du san no bun ini MASRA ai, neleki fa Yoyakim ben du. 3Te fu kba MASRA ben kisi sowan atibron tapu den sma fu Yerusalem nanga Yuda taki a drai En baka gi den.

Ma Sedekia ben kaka futu gi a kownu fu Babel. 4Di Sedekia ben de neigi yari, tin mun nanga tin dei na makti, kownu Nebukadnesar fu Babel hari go nanga a heri legre fu en na Yerusalem. Den lontu a foto èn den meki trapu fu ben kan kren na a skotu kon ini a foto. 5Na so den lontu a foto te leki di kownu Sedekia ben de erfu yari na makti. 6Tapu a di fu neigi dei, fu a di fo mun, di a angriten ben kon so hebi ini a foto èn den sma fu a kondre no ben abi not'noti moro fu nyan, den srudati fu Babel naki wan pisi fu a skotu fu a foto broko. 7Ma aladi den Kaldeasrudati ben lontu a foto, den srudati fu Sedekia ben man lowe a neti dati. Den waka na a dyari fu a kownu-oso, den psa na a doro di ben de mindri den tu skotu fu a foto, dan den hari go na a sei fu a Yordandal. 8Ma a legre fu den Kaldeasrudati hari go baka kownu Sedekia èn den miti nanga en ini den bigi opo wei fu Yeriko. Den srudati fu en gwe libi en èn den lon panya. 9Den grabu Sedekia dan den tyari en gi a kownu fu Babel, di ben de ini a foto Ribla ini a kontren fu Hamat. Dan Nebukadnesar leisi strafu gi Sedekia. 10Baka dati a kownu fu Babel meki den kiri den manpikin fu Sedekia leti na en fesi. A meki den kiri ala den tra man di ben e yepi tiri Yuda drape na Ribla tu. 11Baka dati a kownu meki den diki den ai fu Sedekia puru èn a meki den tai en nanga tu keti. Dan a tyari en go na Babel èn a poti en na strafu-oso te leki a dei di a dede.

12Di kownu Nebukadnesar fu Babel ben de tin-na-neigi yari, feifi mun nanga seibi dei na makti, ofisiri Nebusaradan, a edeman fu den waktiman fu a kownu fu Babel, hari kon na Yerusalem. 13Drape a sutu faya gi a oso fu MASRA, gi a kownu-oso, nanga gi ala den oso ini Yerusalem, spesrutu gi ala den oso fu den prenspari sma. 14Dan makandra nanga a legre fu den Kaldeasrudati, a edeman broko a heri skotu fu Yerusalem. 15Baka dati, Nebusaradan tyari den pôtisma fu a folku nanga den tra sma fu a kondre di ben de ini a foto ete gwe nanga tranga, makandra nanga den sma di ben gi densrefi abra na a kownu fu Babel. A heri grupu dati Nebusaradan, a edeman fu den waktiman fu kownu, tyari gwe nanga tranga. 16A meki soso wantu fu den moro pina sma fu a kondre tan na baka fu wroko den droifidyari nanga den pranigron.

17Den Kaldeasrudati broko den bigi kopro postu tu di ben de na a oso fu MASRA. Den broko den kopro baki nanga a bigi kopro beki di ben de ini a oso fu MASRA pis'pisi tu. Dan den tyari ala a kopro dati go na Babel. 18Den teki den patu, den bigi spun, den nefi, den beki, den komki nanga ala den kopro sani nanga san den priester ben wroko, tyari gwe. 19A edeman fu den waktiman fu Nebukadnesar teki ala gowtu nanga solfru sani tyari gwe tu soleki den skotriki, den embre fu syow krofaya, den beki, patu, den kandelaar, den skarki nanga den komki. 20Den tu bigi postu, a bigi beki fu san wan nomo ben de nanga den kopro baki di Salomo ben meki gi a oso fu MASRA, ben meki fu someni kopro dati a kopro no ben de fu wegi. 21Ini wan fu den bigi postu ben hei neigi meter èn den ben bradi siksi meter. A kopro fu den postu ben deki aiti centimeter. Den postu ben opo fu inisei. 22Ini wan fu den postu ben abi wan kopro ede. A ede fu wan postu ben hei tu nanga afu meter. Na loktu fu a ede fu a postu den ben brei wan kopro keti nanga granaki-apra na en. A srefi fasi a keti fu a tra sei ben meki. 23Na wan hondro granaki-apra ben meki na ini wan fu den postu. Ma fu gron neigitenti-na-siksi nomo ben de fu si.

24A edeman fu den waktiman fu a kownu, teki granpriester Seraya, priester Sefanya di ben e yepi a granpriester, nanga den dri man di ben e hori wakti na mofodoro fu a tempel leki strafuman tu. 25Moro fara a sroto a ofisiri di ben abi a frantwortu fu a legre, seibi man di ben e wroko krosbei fu kownu di ben de ini a foto, a sekretarsi fu a edeman fu a legre di ben abi a frantwortu fu teki sma ini a legre nanga siksitenti man fu a kondre di ben de ini a foto. 26Nebusaradan, a edeman fu den waktiman fu a kownu, teki ala den man dati dan a tyari den gi a kownu fu Babel di ben de na Ribla. 27Dan a kownu meki den kiri den alamala na Ribla ini a kontren fu Hamat.

Na so Nebukadnesar tyari den sma fu Yuda nanga tranga gwe. 28Nebukadnesar tyari dri dusun tutenti-na-dri sma fu Yuda gwe nanga tranga. A du dati di a ben de seibi yari na makti. 29Di a ben de tin-na-aiti yari na makti, a teki aiti hondro dritenti-na-tu sma fu Yerusalem tyari gwe, 30èn di a ben de tutenti-na-dri yari na makti, a meki Nebusaradan teki seibi hondro fotenti-na-feifi sma fu Yuda tyari go na en kondre. Ala na ala na fo dusun siksi hondro sma fu Yuda a tyari gwe.

31Ini a yari di Ewil-Merodak tron kownu fu Babel, a sori kownu Yoyakin fu Yuda sari-ati èn a meki den puru en na straf'oso. Dati psa dritenti-na-seibi yari baka di den ben tyari Yoyakim nanga tranga go drape, tapu a di fu tutenti-na-feifi dei, fu a di fu twarfu mun. 32Kownu Ewil-Merodak taki switi nanga Yoyakin èn gi en wan moro hei presi dan den tra kownu di ben de leki strafuman ini Babel tu. 33Yoyakin no ben abi fu weri straf'man krosi moro, èn solanga di a ben de na libi a ben e nyan makandra nanga a kownu fu Babel. 34Kownu ben sorgu ala dei tu gi ala sani di Yoyakin ben abi fanowdu fu libi te leki a dede.