Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
21

Yesus sori Ensrefi na a Meer fu Tiberias

211Baka den sani disi Yesus sori Ensrefi ete wan leisi na den man di ben e teki leri fu En na a Meer fu Tiberias. Na so a psa. 2Simon Petrus, nanga Tomas di den e kari Didimus, ben drape. Natanael fu a foto Kana ini Galilea ben drape tu. Dan yu ben abi den manpikin fu Sebedeus nanga tu tra man di ben e teki leri fu Yesus ete. 3Dan Simon Petrus taigi den taki: “Mi e go fisi.”

21:3
Luk 5:5

Den piki en taki: “Dan un o go nanga yu.” Den gwe go teki wan boto, ma a neti dati den no fanga noti. 4Di dei broko, Yesus ben e tnapu na syoro, ma den man di ben e teki leri fu En no ben sabi taki na En. 5Dan Yesus aksi den taki: “Mati, un fanga wan sani?” Den piki taki: “Nono.” 6Ne A taigi den taki: “Fringi a neti na a let'sei fu a boto, dan un o fanga.” Di den man fringi a neti, den no ben man hari en kon fa fisi ben lai na ini.

21:6
Luk 5:6
7Dan a man di ben e teki leri fu Yesus, a wan di A ben lobi, taigi Petrus taki: “Na Masra!” Di Simon Petrus yere taki na Masra, a weri en tap'sei krosi baka bika a ben puru en. Dan a dyompo go ini a watra. 8Ma den tra man di ben teki leri fu Yesus kon nanga a boto. Den srepi a neti nanga den fisi na den baka bika den no ben de fara fu syoro, kande wan hondro meter so. 9Di den kon na syoro, den si fisi tapu wan faya, nanga brede. 10Dan Yesus taigi den taki: “Tyari wantu fisi kon di un fanga didyonsro.” 11Simon Petrus go ini a boto, dan a hari a fis'neti kon na syoro. A ben lai nanga wan hondro nanga feifitenti-na-dri bigi fisi. Ma aladi a ben lai nanga someni fisi, toku a no ben priti. 12Dan Yesus taigi den man taki: “Un kon nyan.” No wan fu den man ben prefuru fu aksi: “Suma na Yu?” Bika den ben sabi taki na Masra. 13Ne Yesus kon, A teki a brede, dan A gi den. A du a srefi sani nanga den fisi tu. 14Disi ben de a di fu dri tron di Yesus sori Ensrefi na den man di ben teki leri fu En baka di A kon na libi baka.

Yesus nanga Petrus

15Di den kba nyan, Yesus aksi Simon Petrus taki: “Simon, manpikin fu Yohanes, yu lobi Mi moro den disi?”

Petrus piki taki: “Iya Masra, Yu sabi taki mi lobi Yu.”

Dan Yesus taigi en taki: “Sorgu gi den pikin skapu fu Mi.” 16Dan Yesus aksi en baka taki: “Simon, manpikin fu Yohanes, yu lobi Mi trutru?” Petrus piki En taki: “Iya Masra, Yu sabi taki mi lobi Yu.” Dan Yesus taigi en taki: “Luku den skapu fu Mi.” 17Dan Yesus aksi en a di fu dri leisi taki: “Simon, manpikin fu Yohanes, yu lobi Mi?” Petrus bigin sari di Yesus aksi en a di fu dri leisi efu a lobi En. Ne a piki En taki: “Masra, Yu sabi ala sani. Yu sabi taki mi lobi Yu.” Dan Yesus taigi en taki: “Sorgu gi den skapu fu Mi. 18Fu tru Mi e taigi yu taki: Di yu ben yongu ete, yu srefi ben weri yu krosi, èn yu ben e go pe yu wani. Ma te yu kon owru, yu sa langa yu anu, dan trawan o weri krosi gi yu èn den o tyari yu go pe yu no wani go.” 19Na so Yesus sori Petrus fa a ben o dede, èn fa a sani disi ben o gi Gado grani. Dan Yesus taigi Petrus taki: “Kon nanga Mi.”

20Di Petrus drai luku na baka, a si taki a man di Yesus ben lobi e waka kon na den baka. Na a man disi ben dribi go moro krosbei na Yesus di den ben e nyan, dan a ben aksi En taki: “Masra, suma na a sma di o seri Yu?”

21:20
Yoh 13:25
21Di Petrus si en, a aksi Yesus taki: “Masra, san o psa nanga en dan?” 22Yesus piki en taki: “No broko yu ede nanga dati. Efu Mi wani, Mi e meki a tan na libi te leki Mi drai kon baka. Ma yu mus kon nanga Mi.” 23A nyunsu disi panya na mindri den bribisma taki a man disi fu Yesus no ben o dede. Ma Yesus no ben taki tak' a no o dede. A ben taki: “No broko yu ede nanga dati. Efu Mi wani, Mi e meki a tan na libi te leki Mi drai kon baka.”

A kba fu a buku

24Na a man disi fu Yesus e ferteri den sani disi di psa. A skrifi den èn un sabi taki san a e ferteri tru. 25Furu tra sani de ete di Yesus du. Ma efu un ben skrifi den wan fru wan, dan mi denki taki heri grontapu srefi no ben o abi nofo presi fu hori ala den buku di ben o skrifi.