Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
27

271Yob taigi den mati fu en moro fara taki:

2“Mi e sweri na a libi Gado, di no wani gi mi mi leti,

na a Wan di abi ala makti, di furu mi nanga sari, taki:

3solanga libi de na ini mi ete,

èn a bro fu En e psa ini mi noso-olo,

4lei no sa kmopo na ini mi mofo,

èn tak' mi tongo no sa bedrigi sma.

5Un dati kan fergiti en tak' mi o gi un leti,

te leki mi bro koti,

mi o hori doro tak' mi no du ogri.

6Mi sa tan hori tak' mi na wan sma di e libi bun.

mi ati no e krutu mi fu no wan dei fu mi libi.

7Meki den feyanti fu mi kisi a srefi strafu

di ogri-ati sma e kisi,

meki den wan di e feti mi kisi a srefi strafu

di sma di no e libi bun e kisi!

8Sortu howpu den sma abi di no wani dini Gado,

te Gado e tyari wan kba kon na a libi fu den?

9Te den e bari suku yepi,

fu di den kon na ini benawtu,

Gado no o arki den.

10So wan sma sa man prisiri

nanga a Wan di abi ala makti?

A man begi Gado oten a wani?

11Mi o gi un leri now fu a krakti fu Gado,

mi o tyari kon na krin gi unu

san a Wan di abi ala makti prakseri fu du.

12Ma fu di un e meki leki un sabi den sani dati kba,

fu sanede un e tan taki soso lawlaw sani?

13Na den sani disi Gado, a Wan di abi ala makti,

e meki psa nanga ogri-ati sma,

nanga den sma di e pina trawan:

14Awinsi omeni manpikin a abi,

den alamala o dede na ini feti,

no wan sma fu en o abi nofo fu nyan.

15Den wan di tan na libi, o dede fu wan takru siki,

den uma fu den no o krei srefi.

16Awinsi a ogri-ati sma tyari moni kon na wan leki santi,

èn krosi leki na fu soso a kisi den,

17na sma di e libi bun o weri den krosi fu en,

èn na sma di no e du ogri o prati a moni fu en.

18A oso di a meki swaki leki anansititei,

a gersi a afdaki fu wan gronman.

19Fu wan laste leisi a e go sribi leki wan guduman,

te a opo en ai, ala a gudu fu en gwe.

20Sani di e frede en e fadon na e skin leki bigi watra,

neti yuru tranga winti e wai en tyari gwe.

21A tranga winti di e kmopo na oostsei e grabu en teki,

a e srepi en tyari gwe, wai en puru na ini en oso.

22Nanga bigi krakti a winti e bro na en tapu,

a ogri-ati sma e meki ala muiti fu lon gi en.

23A winti e bari na en baka leki sma

di e teki en e meki spotu,

a e froiti psa alasei pe a e go.”