Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
37

371Iya, a tranga winti e meki a ati fu mi srefi beifi,

tak' a gersi leki a wani dyompo kmopo fu en presi.

2Un alamala, un arki,

un arki a sten fu Gado di gersi dondru,

un arki fa a babari di e kmopo ini En mofo.

3A e meki a dondru bari ondro a heri heimel,

èn A e meki a faya fu En koti abra a heri grontapu.

4A sten fu En e bari baka a faya di e koti,

a hebi dondru di de fu yere,

èn A no e hori a faya srefsrefi na baka

te A e meki a sten fu En bari.

5Te Gado e taki, a gersi leki na a dondru e bari

èn dati de wan ferwondru sani.

A e du bigi sani di wi no man ferstan.

6Bika a sneeuw A e taigi taki:

‘Fadon na grontapu!’

a hebi alen: ‘Fadon nanga ala yu krakti!’

7So A e meki tak' no wan libisma man wroko,

den alamala abi fu taki nomo o bigi A de.

8Srefi den bus'meti e go ini den kibripe,

den tan didon fu den ini den olo.

9A tranga winti e kmopo kon fu zuidsei,

a kowru fu noordsei.

10Te Gado bro, watra e tron ijs,

a watra fu a se e kon tranga leki isri.

11A e span den dungru wolku nanga watra,

faya e koti na den mindri.

12Den e koti go den e koti kon na alasei,

soleki fa En wani,

alasei fu grontapu den e du

san A e komanderi den.

13Efu na fu strafu grontapu,37:13 A Hebrewtekst abi: Efu na fu a wakatiki fu En noso fu a grontapu fu En.

noso leki wan marki fu a bigi lobi fu En,

A e meki a psa.

14Yob, arki san mi o taigi yu,

tan tiri èn teki yu ten luku

den wondru fu Gado.

15Yu kan taigi mi fa Gado e tiri den wolku

èn fa A e meki faya koti na den?

16Yu kan taigi mi fa den wolku e dribi

èn fa a Wan di sabi ala sani

e du den wondru fu En?

17Yu no o man, yu di e smuru ini yu krosi

te a faya winti e wai kon fu zuidsei.

18Yu no bo man yepi En di A ben e

bradi a heimel,

di A meki En so tranga leki wan kopro spikri.

19Taigi un dan fa unu mus tyari un kragi fesi Gado,

bika fu di a dungru ini wi ferstan,

un no sabi fa fu du.

20Mi no o aksi fu taki nanga Gado.

Suma o wani fu Gado puru en na pasi?

21Son leisi sma no man si a son,

aladi a de leti baka den wolku,

ma dan a winti e wai psa

èn a e krin loktusei.

22Gado e kmopo fu noordsei e kon,

A e brenki leki gowtu.

A glori fu En de fu frede.

23A Wan di abi ala makti abi bigi krakti,

wi no man kon krosbei fu En.

A krakti fu En bigi

èn A e koti krutu nanga leti,

A no o broko wan sma

di bun sote gi trawan.

24Na dat' meki sma abi lespeki gi En,

ma sma di koni na ini den eigi ai,

A no e luku srefsrefi na wan ai.”