Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Sprenka e pori a kondre

11Disi na san MASRA taigi Yowel, a manpikin fu Petuwel.

2Fesiman fu a kondre, un arki,

sma fu Yuda, un yere san mi abi fu taki!

Taigi mi: sowan sani ben miti unu,

noso den afo fu unu bifo?

3Un ferteri un pikin.

Meki den ferteri den pikin fu den.

Den pikin dati mus ferteri en,

ferteri den wan di e kon na baka:

4Sprenka1:4 Ini a Hebrewtongo fo wortu fu sprenka de, ma a no de so krin san den wortu disi wan taki. kon ini a kondre.

A wan ipi baka a trawan.

San den pikinwan libi, den moro grofu wan betibeti.

San den moro grofu wan libi, den bigiwan nyanyan.

San den bigiwan libi, den moro owruwan swari.

5Drunguman, un wiki dan un krei.

Un mus bari, un di e dringi win.

Bika den droifibon srefi den sprenka nyan.

Nyun win no o man meki.

6Wan legre sprenka

kon ini mi kondre.

Den lai taki den no de fu teri.

Den mofo nanga den tifi gersi di fu wan lew.

7Den pori den droifibon dati a no de fu taki.

Den nyanyan den figabon.

Den krebi a buba puru fu a bon,

a didon panya ala presi.

A weti fu den yongu taki de fu si.

8Yu mus krei mi pipel,

yu mus krei leki wan yongu trowmisi

di weri blaka krosi

fu beri en masra.

9Den priester e sari,

den di e dini MASRA na ini a oso fu MASRA,

no man tyari ofrandi moro.

Bika blon nanga win no de moro.

10Den wei pori.

Sari wawan yu kan sari,

te yu si fa den pranigron didon.

A karu pori,

den droifi proi,

den oleif drei gwe.

11Unu di e prani gron, un mus lasi ati.

Unu di e meki win, un mus sari.

Tarwe no de, groto no de,

ala san ben prani lasi gwe.

12Den droifibon drei gwe,

den figabon lasi den wiwiri.

A granaki-aprabon, a palmbon,

nanga a aprabon,

ala den bon drei gwe.

Prisiri no de moro,

no wan sma e lafu.

13Un priester, un weri un rowkrosi,

un mus sari èn un mus bari.

Unu di e wroko na a altari,

unu di e dini mi Gado,

un mus psa a neti ini row.

Un no man tyari ofrandi moro

ini oso fu un Gado,

bika blon nanga win no de.

14Bari wroko fu ala sma faste!

Kari ala sma kon na wan.

Meki den alamala kon.

A folku nanga den fesiman fu en. Heri Yuda.

Un mus kon na a oso fu MASRA Gado,

dan un e krei un nowtu trangatranga gi En.

15Wan ogri dei de fu kon.

A krutudei fu MASRA de krosbei!

Wan ogri ten,

bika MASRA, di abi ala makti, e kon.

16A no leti na un fesi

den meki ala un nyanyan lasi?

Srefi ini a oso fu wi Gado,

den meki taki switi singi no de moro.

17Den karusiri drei gwe ini a doti,

den karumaksin broko, den baki priti,

a karu drei gwe.

18Fu den meti un no abi fu taki!

Den e waka lontu nomo fu den.

A sari fu yere fa den kaw e bari.

Bika grasi no de fu feni.

No gi den kaw,

no gi den skapu.

19MASRA, na yu mi e kari:

Faya pori a grasi ini den wei.

Den bon bron gwe.

20Srefi den meti ini den wei e kari Yu.

Bika ala den kriki drei,

den wei drei gwe.