Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
2

Yosua e seni sma fu go luku Yeriko kibrikibri

21Dan Yosua, a manpikin fu Nun, komanderi tu man fu go luku kibrikibri fa sani e waka ini a kondre nanga spesrutu ini Yeriko. A ten dati den Israelitisma ben de na wan presi di den e kari Sitim. Dan den tu man go. Di den doro ini Yeriko, den go na a oso fu wan motyo di ben nen Rakab, fu psa a neti drape. 2Ma sma go piki a kownu fu Yeriko taki: “Yere, tide neti wantu man fu Israel kon ini a kondre fu luku fa sani e waka.” 3Ne a kownu seni a boskopu gi Rakab taki: “Meki den man di de ini yu oso kon na dorosei, bika na kon den kon fu luku fa sani e waka ini a kondre.” 4Ma a uma di ben kibri den tu man, piki taki: “A tru tak' den man ben kon dyaso na mi. Ma mi no ben sabi pe den kmoto. 5Den gwe di dungru e fadon, fosi a bigi doro fu a foto ben sroto. Mi no sabi pe den go. Ma un go es'esi na den baka, dan un kan kisi den ete.” 6Ma Rakab ben meki den man kren go tapu a plata daki fu a oso èn a ben kibri den ondro ipi vlasgrasi di a ben poti drape. 7Den man fu kownu hari go na den baka, na a sei fu Yordanliba pe sma e koti abra èn den man fu a foto sroto a bigi doro fu a foto leki fa den man ben hari gwe.

8Dan a uma kren go na den man tapu a daki fosi den sribi. 9A taigi den taki: “Mi sabi tak' MASRA gi unu a kondre disi. Wi e frede te fu dede gi unu. Ala den sma fu a kondre e beifi srefsrefi gi unu. 10Bika wi yere fa MASRA ben meki a Riet Se kon drei gi unu, di un ben kmoto na Egipte. Wi yere tu fa un kiri Sikon nanga Og, den tu kownu fu den Amoritisma, na a tra sei fu a Yordanliba. 11Di wi yere den sani dati, wi kon frede srefsrefi gi unu èn wi kon lasi ati. Bika MASRA, a Gado fu unu, na wan Gado di abi makti na heimel nanga na grontapu. 12Dat' meki mi e begi unu fu un sweri now gi mi na MASRA, tak' un o du mi nanga mi famiri wan bun, soleki fa mi du unu wan bun. Un gi mi a dyaranti, 13tak' un no o kiri mi p'pa nanga mi m'ma, den brada nanga den sisa fu mi noso no wan fu den sma fu den èn taki yu o kibri wi fu wi no dede!” 14Den man piki a uma taki: “Efu yu no taigi no wan sma dati wi ben de dyaso, wi e tnapu dyaranti gi yu nanga wi eigi libi. Dan te MASRA gi unu a kondre disi, un o du san un pramisi.”

15Rakab ben e libi ini wan oso di ben meki ini a skotu fu a foto. So a meki den tu man saka nanga wan titei fu wan fensre go na gron. 16A taigi den taki: “Un meki muiti fu doro na den bergi, noso den man di e suku unu o kisi unu. Un mus kibri dri dei drape, te leki den man drai kon baka. Baka dati un kan gwe.” 17Den man taigi en taki: “Wi no o man gi yu a dyaranti di yu meki wi sweri gi yu, efu yu no du san wi o taigi yu now. 18Arki, te wi o kon ini a kondre, yu mus tai a redi titei disi na a fensre pe yu meki un saka. Yu mus sorgu tak' yu p'pa nanga yu m'ma, den brada fu yu nanga ala yu tra famiri, de ini a oso na yu. 19Den o kiri ibri sma di kmoto kon na dorosei. Dati no o de unu fowtu, ma na a sma suku en eigi dede. Efu den kiri wan sma di de ini yu oso, dan den kan kiri wi tu. 20Ma efu yu taki a tori fu unu nanga tra sma, dan wi no e hori wisrefi moro na a dyaranti di yu meki wi sweri gi yu.” 21A uma piki den taki: “Sani sa waka soleki fa un taki.” Dan a meki den man gwe. Baka dati a tai a redi titei na a fensre.

22Den man hari go na den bergi. Den tan dri dei drape, te leki den man di ben go na den baka drai go baka ini a foto. Den man dati ben suku den tu man alasei, sondro fu feni den. 23Dan den tu man drai kmoto fu den bergi. Den koti a Yordanliba abra dan den go na Yosua, a manpikin fu Nun, èn den ferteri en ala san ben psa. 24Den taigi Yosua taki: “MASRA gi a heri kondre abra na unu. Ala den sma fu a kondre e beifi srefsrefi gi unu.”