Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
2

Den graan-ofrandi

21Efu wan sma wan gi MASRA wan graan-ofrandi, a ofrandi dati mus meki fu a moro bun blon. A sma sa kanti oli tapu a ofrandi èn a sa poti wierook tu di e smeri switi. 2A sma sa tyari en go na den manpikin fu Aaron, sobun den priester. A priester sa teki wan anu fu a blon dati tapu san a oli ben kanti, nanga ala a wierook, dan a bron en tapu a altari. Dan a sa de leki na a heri ofrandi bron. A ofrandi disi na wan ofrandi di bron nanga faya leki wan switi smeri di e gi MASRA prisiri. 3San tan abra fu a graan-ofrandi, na fu Aaron nanga den manpikin fu en. Na wan tumsi santa sani, fu di a de wan pisi fu a ofrandi di bron nanga faya gi MASRA.

4Efu na losi a graan-ofrandi losi ini wan onfu, dan a mus losi nanga a moro bun blon. A mus de kuku di meki nanga oli, ma sondro dyesi, noso plata buskutu gi san den lobi oli, ma di meki sondro dyesi tu. 5Efu na baka a graan-ofrandi baka tapu wan plaat, dan a mus baka nanga a moro bun blon. A mus meki nanga oli èn a no mus abi dyesi. 6A mus brokobroko ini pisi èn oli mus kanti na en tapu. Dan a fiti fu den tyari en leki graan-ofrandi. 7Efu na bori a graan-ofrandi ben bori ini wan pan, dan a mus bori nanga a moro bun blon èn nanga oli. 8Soso te a graan-ofrandi meki nanga den sani disi,2:8 Un kan puru a pisi disi so tu: Soso te a graan-ofrandi meki tapu sowan fasi. yu kan tyari en kon gi MASRA. Den sa tyari en kon gi a priester, di sa tyari en go na a altari. 9A priester sa teki wan pisi fu a graan-ofrandi, dan a bron en tapu a altari. Dan a sa de leki na a heri ofrandi bron. Na wan ofrandi di bron nanga faya leki wan switi smeri di e gi MASRA prisiri. 10San tan abra fu a ofrandi, na fu Aaron nanga den manpikin fu en. Na wan tumsi santa sani, fu di a de wan pisi fu a ofrandi di bron nanga faya gi MASRA.

11No wan graan-ofrandi, di yu e tyari kon gi MASRA, sa meki nanga dyesi. Bika no wan sani di meki nanga dyesi noso oni, yu sa bron nanga faya leki ofrandi gi MASRA. 12Yu kan tyari den kon gi MASRA, te yu e tyari den fosi nyanyan fu a gron kon. Ma den no sa bron tapu a altari leki wan switi smeri. 13Yu sa poti sowtu gi ibri graan-ofrandi, leki wan marki fu a ferbontu fu unu nanga Gado. Un sa poti sowtu gi ala ofrandi.

14Efu yu wan gi MASRA wan graan-ofrandi fu den fosi nyanyan fu yu gron, dan a mus de fu karu di losi tapu faya. Den ai fu a karu mus masi finifini. 15Yu sa kanti oli na en tapu èn yu sa poti wierook di e smeri switi na en tapu tu. Na so yu mus du te yu wani tyari en kon leki graan-ofrandi. 16A priester sa teki pikinso fu a karu di masi fin'fini, pikinso oli nanga ala a wierook, dan a bron en tapu a altari. Dan a sa de leki na a heri ofrandi bron. Na wan ofrandi di bron nanga faya gi MASRA.