Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
2

Yesus gebore

Mat 1:18-25

21Ini a srefi ten dati grankownu Augustus ben seni wan boskopu go lontu ini ala den kondre di a ben e tiri, taki ala sma mus go skrifi den nen na ini lantibuku. 2Disi ben de a fosi leisi di den ben meki den sma skrifi den nen na ini lantibuku èn a psa ini a ten di Kwirinius ben de granman fu Siria. 3So ala sma ben go skrifi den nen na ini a foto pe a famiri fu den ben kmopo. 4Dan fu di Yosef ben de wan bakapikin fu David, a kmopo fu Nasaret na ini Galilea fu go na Betlehem na ini Yudea, bika na drape David ben gebore. 5A go drape fu skrifi en nen nanga a di fu Maria, a uma nanga san a ben o trow. A pisten dati Maria ben abi bere. 6Di den ben drape, a yuru doro fu Maria kisi a pikin. 7Dan a kisi en fosi boi. A domru En na ini krosi, dan a poti En didon ini wan baki pe meti e nyan, bika a oso pe yu ben kan yuru wan presi fu tan, ben furu kba.

Den man di ben luku den skapu

8Ini a srefi kontren dati wantu skapuman ben de ini den wei e hori wakti te neti gi den skapu fu den. 9Dan wantron so wan engel fu Masra ben tnapu na den fesi, èn a glori fu Masra ben krin a heri presi pe den ben de. Den man ben frede srefsrefi. 10Ma a engel taigi den taki: “No frede! Bika mi tyari wan bun nyunsu gi unu san o meki a heri folku prisiri. 11Tide a Ferlusuman gebore gi unu na ini a foto fu David. Na En na a Mesias, na En na Masra. 12Disi na a marki: Te un go, un o si wan pikin di domru na ini krosi, èn a didon ini wan baki pe meti e nyan.” 13Dan wantron so wan heri ipi tra engel ben tnapu nanga a fosi wan. Den ben e prijse Gado taki:

14“Glori gi Gado di de na heimel, èn freide gi den sma na grontapu di Gado lobi.”

15Di den engel gwe baka na heimel, den skapuman taigi makandra taki: “Meki un go na Betlehem fu go luku a sani san Masra seni taigi unu.” 16Den man gwe es'esi, dan den feni Maria nanga Yosef, nanga a pikin di ben didon na ini a baki. 17Di den si a pikin den ferteri ala sani san a engel ben taigi den fu a pikin. 18Ala sma di yere a tori ben ferwondru fu a sani san den skapuman taki. 19Maria no fergiti den sani san den taki, ma a tan memre den. 20Di den man e drai gwe baka, den ben e prijse Gado èn gi En glori fu ala sani san den ben si nanga san den ben yere. Ala sani ben psa soleki fa a engel ben taigi den.

21Di a pikin tapu aiti dei, den ben mus besnei En. Dan den gi En a nen Yesus. Bika fosi A ben de ini en mamabere, a engel ben taki tak' na so den mus kari En.

2:21 a
Lev 12:3

Simeon nanga Hana

22A ten ben doro tak' den ben mus krin densrefi gi Gado soleki fa a wèt fu Moses e taki. Dan Yosef nanga Maria tyari Yesus go na Yerusalem fu poti En na ini Masra anu.

2:22-24
Lev 12:6-8
23Bika a skrifi na ini a wèt fu Masra taki: “Ala fosi manpikin un sa poti aparti gi Masra.”
2:23
Eks 13:2,12
24A wèt fu Masra e taki moro fara tak' den ben mus tyari tu paskadoifi noso tu yongu doifi leki wan ofrandi gi Gado.

25A pisten dati wan man ben e libi ini Yerusalem di ben nen Simeon. A man disi ben bun ini Gado ai. A ben hori ensrefi trutru na a Dyubribi, èn a Santa Yeye ben de na en tapu. A ben angri fu si a dei di Gado ben o ferlusu Israel. 26A Santa Yeye ben sori Simeon taki a no ben o dede solanga a no ben si a Mesias di Masra ben o seni kon. 27Dan a Santa Yeye ben meki Simeon go ini a tempel di Yosef nanga Maria tyari Yesus go drape fu du nanga En soleki fa a wèt e taki. 28Dan Simeon teki a pikin tapu en anu èn a opo Gado nen. A taki:

29Masra,

now Yu kan meki Yu knekti dede ini freide,

leki fa Yu ben taki.

30Bika mi si a Ferlusuman nanga mi eigi ai,

31di Yu ben o seni kon gi ala folku.

32A o de leki wan faya

di o sori den sma di no sabi Yu,

a pasi fu Yu,

èn A o meki Yu pipel Israel kisi grani.

2:32
Yes 42:6
49:6

33Yosef nanga Maria ben ferwondru fu yere den sani san Simeon taki fu Yesus. 34Dan Simeon blesi den. A taigi Maria, a m'ma fu a pikin taki: “Luku, a pikin disi na wan marki di furu sma ini Israel o poti na wan sei. Na dati o broko den neki. Ma gi furu trawan A o tyari nyun libi kon. 35Na sowan fasi a sani san de ini den sma ati o kon na krin. Ma yu o abi dipi sari na ini yu ati.”

36Wan owru uma ben de ini a tempel tu. A ben nen Hana èn a ben de wan profeiti fu Gado. A p'pa fu en ben nen Fanuel èn a ben de fu a lo fu Aser. A uma disi no ben abi masra, bika seibi yari baka di a trow, en masra dede. 37Hana ben abi aititenti-na-fo yari, èn a ben tan ini a tempel e dini Gado dei nanga neti nanga faste èn begi. 38A srefi ten di Simeon ben e taki nanga Yosef nanga Maria, Hana kon tnapu drape. Dan a bigin opo Gado nen owktu èn ala sma di ben ferwakti taki Gado ben o ferlusu Yerusalem, a ferteri fu a pikin disi.

39Di Maria nanga Yosef du ala sani san den ben mus du, soleki fa a wèt fu Masra e taki, den drai go baka na Nasaret na ini Galilea, pe den ben e libi.

2:39
Mat 2:23
40A pikin ben e gro èn A ben kon tranga. A ben kon koni moro nanga moro èn Gado ben sori en a bun-ati fu En.

Yesus go na a tempel

41Ala yari a m'ma nanga a p'pa fu Yesus ben e go na Yerusalem fu nyan a Paskafesa.

2:41
Eks 12:1-27
Deu 16:1-8
42Di Yesus tapu twarfu yari den go na a fesa soleki fa den ben gwenti. 43Baka di a fesa kba, den teki pasi fu drai go baka na oso. Yesus tan na baka ini Yerusalem. Ma En m'ma nanga En p'pa no ben sabi. 44Fu di den ben prakseri taki A ben de mindri den tra sma di ben e drai go baka na oso tu, den waka wan heri dei fosi den bigin aksi famiri nanga mati efu den ben si Yesus. 45Di den no ben man feni En, den drai go baka na Yerusalem fu suku En. 46Dan tapu a di fu dri dei, den feni En na ini a tempel. Drape A ben e sidon na mindri den man di e gi leri. A ben e arki san den ben taki èn A ben e aksi den wantu sani. 47Ala sma di ben yere En, ben ferwondru fu a ferstan san A ben abi, nanga a fasi fa A ben piki den man. 48Di Maria nanga Yosef si En, den no ben sabi san fu taki. Dan Maria taki: “Boi, fa Yu kan du a sani disi nanga unu? Luku fa mi nanga Yu p'pa ben e waka suku Yu, bika un ati ben de na dyompo.” 49Dan A piki den taki: “Fu sanede un ben e suku Mi? Na sabi un no sabi dan taki Mi mus de na ini a oso fu Mi P'pa?” 50Ma den no ben ferstan a piki san A ben piki den. 51Dan Yesus drai go baka na Nasaret nanga den, èn A ben du san den ben e taigi En. Ma Maria no fergiti no wan fu den sani disi. 52So Yesus ben kon moro bigi èn A ben kon moro koni. Gado ben lobi En, èn den sma ben lobi En tu.
2:52
1Sam 2:26
Leri 3:4