Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
2

21A wan opo, di o panya den go na ala sei.

Nineve, poti waktiman fu luku a foto,

hori ai tapu a pasi.

Seti yusrefi,

kari ala yu krakti kon na wan.

2Bika MASRA gi Yakob a glori fu en baka,

leki di fu Israel,

awinsi fa fufuruman ben fufuru den sani fu den tyari gwe,

awinsi fa den ben broko den droifibon fu den.

3Den schild fu den dyadya fetiman fu en redi,

den srudati weri redi krosi.

Den fetiwagi fu en di a seti e brenki,

den lansri fu en e sori go na fesi kba.

4Es'esi den wagi e lon psa den strati,

den e frei psa ini den wei.

Den gersi frambo,

den e psa na yu fesi leki a faya di e koti na loktu.

5A e pusu den ofisiri fu en fu du es'esi,

den futu e frekti fa den e feti fu go.

Den e lon go miti den skotu fu a foto,

den seti wan daki fu kibri densrefi.

6Den sroisi e opo,

a oso fu kownu e fadon broko.

7A kba. Sondro krosi den e tyari en gwe.

A krei fu den srafu fu en gersi a babari fu doifi.

Den e naki tapu den borsu fu sori fa den e sari.

8Nineve ben de ala ten leki wan kriki di ben furu nanga watra,

Now ala a watra lon gwe.

Un tan tnapu! Un tan tnapu.

Ma no wan sma e drai luku.

9Un fufuru a solfru, un fufuru a gowtu!

So furu de taki a gersi leki wan kba no e kon na en.

Bogobogo gudu de fu teki.

10Ala sani leigi, ala sani broko fadon, ala sani didon panyapanya.

Den ati broko, den kindi e beifi,

pe den tnapu den steifi,

ala den fesi kon weti.

11San psa nanga a nesi fu den lew?

San psa nanga a presi pe den yongu lew ben e nyan?

A presi pe a lew, a umalew nanga den pikinwan,

ben e waka sondro fu wan sma trobi den.

12Pe a lew de di ben e fufuru fu den pikin fu en kan nyan,

di ben e kiri gi den uma fu en,

di ben e furu den olo pe a ben e tan,

nanga a nesi fu en,

nanga meti di a ben kiri.

13Ma arki, Mi o feti yu now,

MASRA fu ala sani taki.

Mi o bron ala den fetiwagi fu yu.

Deigri o kiri ala den yongu lew fu yu.

Mi o figi ala sani gwe di yu ben wini ini den feti fu yu,

èn noiti moro sma o yere a sten fu den boskopuman fu yu.