Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
6

A skotu meki

61-2Leki fa Sanbalat, Tobia, a Arabiri Gesem nanga ala den tra feyanti fu unu, yere tak' mi ben kba meki a skotu èn tak' opo presi no ben de na en moro, Sanbalat nanga Gesem seni wan boskopu gi mi. A pisten dati mi no ben anga den doro fu den poort srefi ete. A boskopu ben taki so: “Wi ben wani fu un miti unsrefi na Kefirim ini a Onodal.” Ma fu di den ben wani du mi ogri, 3mi seni boskopuman go na den nanga a boskopu disi: “Mi no o man kon, bika mi abi furu prenspari wroko fu du. A wroko o tapu efu mi mus libi en fu kon na unu.” 4Fo leisi den seni a srefi boskopu gi mi, ma ala leisi mi seni piki den a srefi sani. 5Sanbalat hori doro èn fu a di fu feifi leisi a seni en knekti kon nanga wan opo brifi ini en anu. 6Ini a brifi ben skrifi taki:

“Wan tori e lolo mindri a pipel, èn Gesem taigi mi tak' a tru tak' yu e meki a skotu baka fu di yu nanga den Dyusma wani bigin wan feti. A tori e taki tu tak' yu wani tron den kownu. 7Yu poti profeiti srefi fu waka lontu na ini Yerusalem fu bari taki: ‘Yuda abi wan kownu baka!’ Yu sa ferstan tak' kownu sa yere den sani disi. Na dat' meki mi e aksi fu un konmakandra fu taki.”

8Ma mi seni piki en taki: “Den sani di yu e taki no tru, na yusrefi meki den.” 9Den ben e meki muiti fu tapu skreki gi unu. Nanga dati den ben e howpu tak' un ben o tapu a wroko, fu a no kba. Ma mi ben e aksi Gado fu A gi mi krakti.

10Wan leisi mi go fisiti Semaya, a manpikin fu Delaya èn granpikin fu Mehetabel, di ben tapu ensrefi ini en oso. A taigi mi taki:

“Meki un go na a oso fu Gado,

meki un go te na inisei,

ini a santa presi

dan un sroto den doro,

bika den e kon kiri yu.

Iya, tide neti kba den o kon fu kiri yu.”

11Ma mi piki en taki: “Wan man leki mi kan lowe? Fa wan sma leki mi kan go na ini a tempel fu kan tan na libi? No, mi no e go.” 12Mi ben kon si tu tak' a no Gado ben seni Semaya. Ma na fu di Tobia nanga Sanbalat pai en, meki a taki a wortu dati. 13Den ben prakseri tak' mi ben o frede èn lowe go ini a tempel fu broko a wèt fu Gado. Dan den ben o man gi mi pori nen èn tak' takru fu mi. 14Mi Gado, memre san Tobia nanga Sanbalat du nanga mi; memre tu fa a profeiti Noadya nanga ala den tra profeiti ben wani tapu skreki gi mi.

15Un meki a skotu ini feifitenti-na-tu dei. A ben kba tapu a di fu tutenti-na-feifi dei fu a mun Elul. 16Di den feyanti fu wi, nanga den folku lontu wi, yere dati, den kon frede gi wi. Den no ben abi wan hei denki fu densrefi moro, fu di den ben kon ferstan tak' na Gado yepi un du a wroko.

17A srefi ten di a skotu ben e meki, heihei sma fu Yuda nanga Tobia ben e skrifi furu brifi gi makandra. 18Fu di Tobia ben trow nanga a umapikin fu Sekanya, a manpikin fu Arak, a ben abi wan banti nanga furu sma fu Yuda. Yokanan, a manpikin fu Tobia, ben trow tu nanga a umapikin fu Mesulam, a manpikin fu Berekya. 19Te den sma dati ben de na mi, den ben e taki soso bun fu en; te den ben de na en, den ben e ferteri en ala san mi nanga den taki. Dan Tobia ben e seni brifi kon baka fu tapu skreki gi mi.