Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
3

Den Lefitisma

31Disi ben de den bakapikin fu Aaron nanga Moses, na ini den dei di MASRA ben taki nanga Moses na tapu a bergi fu Sinai. 2Disi ben de den nen fu den manpikin fu Aaron: a fosiwan ben de Nadab, dan yu ben e kisi Abihu, Eleasar nanga Itamar. 3Disi ben de den nen fu den manpikin fu Aaron, den wan di a ben salfu leki priester nanga di a ben poti fu du priester wroko. 4Na ini a dreisabana fu Sinai, Nadab nanga Abihu ben fadon dede na fesi MASRA, fu di den ben leti wan ofrandi nanga faya di no fiti. Fu di den no ben abi manpikin, meki Eleasar nanga Itamar ben du a priester wroko na ini den dei di den p'pa Aaron ben de na libi.

5Dan MASRA ben taigi Moses taki: 6“Meki a lo fu Lefi kon na fesi, fu wroko gi Aaron. Den sa de yepiman gi priester Aaron. 7Den sa du wroko gi a priester nanga gi a heri folku. A wroko disi den sa du fesi a tenti pe yu kan miti nanga Gado. Dati na a wroko di den mus na a santa tenti. 8Den sa sorgu gi ala sani di de na a tenti pe yu kan miti nanga Gado èn du wroko gi den Israelitisma na a santa tenti. 9Yu sa libi den Lefitisma gi Aaron nanga den manpikin fu en wawan. Den sa yepi Aaron fu du wroko gi ala den Israelitisma. 10Komanderi Aaron nanga den manpikin fu en fu du a priesterwroko. Ala tra sma di sa go krosbei fu a santa presi sa dede.”

11MASRA ben taigi Moses moro fara taki: 12“Luku, Mi e teki den Lefitisma fu Mi srefi. Den sa de fu Mi ini a presi fu ala den fosi pikin fu den Israelitisma, den di kmoto leki fosiwan na ini den m'mabere. 13Bika ala fosi pikin na fu Mi. A dei di Mi ben e kiri ala fosi pikin fu den sma fu Egipte, Mi ben poti ala den fosi pikin fu den Israelitisma, di fu libisma nanga di fu den meti, aparti gi Misrefi. Den na fu Mi. Mi na MASRA.”

14MASRA taigi Moses na ini a Sinaisabana tu taki: 15“Teri den famiri fu den Lefitisma, bigin na den afo fu den. Skrifi ala manpikin fu wan mun nanga moro owru.” 16Ne Moses teri den so leki fa MASRA ben komanderi en.

17Den nen fu den manpikin fu Lefi ben de: Gerson, Kehat nanga Merari. 18Den bakapikin fu Gerson ben de Libni nanga Simi. 19Den bakapikin fu Kehat ben de Amram, Yishar, Hebron nanga Usiyel. 20Den bakapikin fu Merari ben de Makli nanga Musi. Disi na den famiri fu den bakapikin fu den Lefitisma.

21Den bakapikin fu Libni nanga Simi e meki a famiri fu Gerson. Na den ben de den bakapikin fu Gerson. 22Ala den mansma ini a libimarki fu wan mun nanga moro owru, di den ben teri, ben de seibi dusun nanga feifi hondro man. 23Den bakapikin fu den ben meki den kampu na a westsei, baka a santa tenti. 24A edeman fu a famiri fu den ben de Elyasaf, a manpikin fu Lael. 25A wroko fu den Gersonitisma na a tenti pe wi kan miti nanga Gado, ben de fu sorgu gi den duku di ben e tapu a tenti nanga a santa tenti, nanga den duku di ben e anga na a mofodoro fu a tenti pe wi kan miti nanga Gado. 26Moro fara gi den duku di ben e skotu a pren, a santa tenti nanga a altari, nanga gi ala den titei di ben de fanowdu fu du a wroko.

27Den bakapikin fu Amram, Yishar, Hebron nanga Usiyel ben e meki a famiri fu Kehat. Na den na den bakapikin fu Kehat. 28Ala mansma ini a libimarki fu wan mun nanga moro owru di den ben teri, ben de aiti dusun nanga siksi hondro man: Den ben abi a sorgu fu a santa presi. 29Den bakapikin fu Kehat ben meki den kampu na a zuidsei, sei a santa tenti. 30A edeman fu a famiri fu den ben de Elisafan, a manpikin fu Usiyel. 31Den ben mus sorgu gi a santa kisi, a tafra, a kandelaar, den altari, den santa wrokosani di ben de fanowdu fu du a wroko, a garden di ben tapu a santa presi nanga ala sani di ben de fanowdu fu du a wroko. 32A fesiman fu ala den edeman fu den famiri fu Lefi ben de Eleasar, wan fu den manpikin fu priester Aaron. A ben abi a frantwortu abra ala sma di ben e wroko na ini a santa presi.

33Den bakapikin fu Makli nanga Musi ben e meki a famiri fu Merari. Na den na den bakapikin Merari. 34Ala mansma ini a libimarki fu wan mun nanga moro owru di den ben teri ben de siksi dusun nanga tu hondro man. 35A edeman fu den famiri fu den bakapikin fu Merari ben de Suriyel, a manpikin fu Abikail. Den ben meki den kampu na a noordsei, sei a santa tenti. 36Den bakapikin fu Merari ben kisi a wroko fu sorgu gi den planga fu a santa tenti, den barki, den postu, den futupisi nanga ala tra sani di ben de fanowdu fu du a wroko. 37Moro fara gi den postu fu a pren, den futupisi, den pen nanga den titei fu en.

38Na fes'sei fu a santa tenti, fes'sei fu a tenti pe yu ben kan miti nanga Gado, na a oostsei, pe son e opo, na drape Moses, Aaron nanga den manpikin fu Aaron ben meki den kampu fu den. Den ben mus du ala sani gi den Israelitisma na ini a santa presi. Ibrisma di no ben fiti fu go drape, èn di ben go krosbei, ben mus dede.

39Ala den mansma fu den famiri fu den Lefitisma, na ini a libimarki fu wan mun nanga moro owru, di MASRA ben komanderi Moses nanga Aaron fu teri, ben de tutenti-na-tu dusun man.

40Dan MASRA taigi Moses: “Teri ala den fosi manpikin fu den Israelitisma fu wan mun nanga moro owru èn skrifi den nen na tapu papira. 41Teki den Lefitisma gi Mi na a presi fu ala den fosi manpikin fu den Israelitisma. Yu mus teki den fosi pikin fu den meti fu Lefitisma tu, na a presi fu ala den fosi pikin fu den meti fu den Israelitisma. Mi na MASRA.” 42Ne Moses teri den fosi manpikin fu den Israelitisma, so leki fa MASRA ben komanderi en. 43Ala den fosi manpikin fu den Israelitisma, fu wan mun nanga moro owru, di den ben teri, ben de tutenti-na-tu dusun nanga tu hondro seibitenti-na-dri.

44Dan MASRA taigi Moses: 45“Teki den Lefitisma gi Mi na a presi fu ala den fosi manpikin fu den Israelitisma. Teki den meti fu den Lefitisma tu na a presi fu ala den fosi pikin fu den meti fu den Israelitisma. Bika den Lefitisma na fu Mi. Mi de MASRA. 46Den fosi manpikin fu den Israelitisma ben abi tu hondro seibitenti-na-dri sma moro furu moro den fosi manpikin fu den Lefitisma. 47Gi den sma dati yu mus pai gi ibriwan feifi solfru moni. Den solfru moni disi mus wegi tutenti gera, leki a solfrumoni fu a santa presi. 48A moni disi yu sa gi Aaron nanga den manpikin fu en leki pai gi den Israelitisma di ben furu moro den Lefitisma.” 49So Moses teki a moni, di ben mus pai gi den Israelitisma di ben furu moro den Lefitisma, 50na den fosi manpikin fu den Israelitisma. A piki wan dusun dri hondro siksitenti-na-feifi pisi solfru moni, di ben e wegi a srefi leki a solfrumoni fu a santa presi. 51Dan Moses gi a moni di a piki, na Aaron nanga den manpikin fu en, soleki fa MASRA ben komanderi en.