Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
9

A di fu feifi tutu

91Di a di fu feifi engel bro na tapu en tutu, mi si wan stari san ben fadon kmopo fu heimel kon na grontapu. Dan a kisi a sroto fu opo a olo san no abi gron. 2Di a opo a olo, wan deki smoko kmopo na ini, leki te yu e bron bigi ipi drei grasi. A smoko disi ben tapu a heri loktu, taki a son no ben de fu si moro.

9:2
Gen 19:28
3Dan sprenka kmopo ini a smoko kon na grontapu. Den ben kisi a makti san kruktutere abi.
9:3
Eks 10:12-15
4Ma den sprenka kisi fu yere taki den no mus pori a grasi na grontapu noso wan tra grun wiwiri, èn den no mus pori den wiwiri fu den bon. Ma na dyuku den mus dyuku den sma di no abi a stampu fu Gado na den fes'ede.
9:4
Ese 9:4
5Den ben kisi a makti fu gi den sma skin-ati feifi mun langa, ma den no ben mus kiri den. Den sma skin ben hati den neleki te kruktutere dyuku yu. 6Ini den dei dati, den sma sa suku dede, ma dede no o de fu feni. Den sa angri fu dede, ma dede sa lon gi den.
9:6
Yob 3:21
Yer 8:3

7Den sprenka ben gersi asi san den sma ben meki klari fu go na feti. Na tapu den ede den ben weri wan sani san gersi wan gowtu kroon, èn den fesi ben gersi libisma fesi.

9:7
Yow 2:4
8Den wiwiri ben langa leki di fu umasma, èn den tifi ben de leki di fu lew.
9:8
Yow 1:6
9Den ben weri wan sani leki wan isri bosroko, èn te den e frei, a frei fu den e bari leki te wan lo asi e hari fetiwagi go na feti.
9:9
Yow 2:5
10Den ben abi wan tere nanga wan maka neleki kruktutere. Èn den ben abi makti ini den tere fu gi sma skin-ati feifi mun langa. 11A kownu fu den sprenka ben de a takruyeye fu a olo san no abi gron. Ini Hebrewtongo den e kari en Abadon,9:11 Abadon wani taki: yu e figi puru. ini Grikitongo den e kari en Apolion.9:11 Apolion wani taki: a wan di e pori ala sani.

12A fosi ogri psa kba. Luku, ete tu ogri de fu kon!

A di fu siksi tutu

13Di a di fu siksi engel bro na tapu en tutu, mi yere wan sten taki kmopo fu den fo uku fu a gowtu altari san de na fesi Gado.

9:13
Eks 30:1-3
14A taigi a di fu siksi engel di abi a tutu taki: “Lusu den fo engel di tai pe a bigi Eufratliba de.” 15So a engel lusu den fo engel san ben drape e wakti a yari, a mun, a dei nanga a yuru fu den ben kan kiri wan fu ala dri libisma. 16Dan den taigi mi omeni srudati ben rei tapu den asi: na tu hondro milyun. 17Ini a sani san Gado meki mi si, mi si den asi nanga den wan di ben rei na den tapu. Den ben weri isri bosroko san ben redi, blaw, nanga geri. Den ede fu den asi ben gersi di fu wan tigri, èn den ben puru faya, smoko nanga kroiti na ini den mofo. 18Den dri ogri disi: a faya, a smoko, nanga a kroiti san ben kmopo na ini den mofo, ben kiri wan fu ala dri libisma. 19Bika a makti fu den asi de na ini den mofo nanga ini den tere. A tere fu den ben de leki wan takru sneki, èn a ben abi wan ede. Nanga den tere den ben gi den sma mankeri. 20Ma toku den sma di no ben dede fu den dri bigi ogri disi, no drai den baka gi den sani san den srefi meki. Den no tapu fu anbegi den takruyeye, nanga den afkodrei popki san ben meki fu gowtu, solfru, kopro, ston nanga udu. Den no tapu fu anbegi den sortu sani disi san no e si, san no e yere, èn san no e waka.
9:20
Psa 115:4-7
135:15-17
Dan 5:23
21Èn den no tapu fu kiri sma, fu du tofruwroko, fu gi densrefi abra na takru lostu, nanga fu fufuru.

10

A buku san opo

101Baka dati mi si wan tra tranga engel saka kmopo fu heimel. A ben weri wan wolku leki dyakti, èn wan alenbo ben de na tapu en ede. En fesi ben e brenki leki a son, èn den futu fu en ben gersi postu di ben teki faya. 2Ini en anu a ben abi wan pikin lolo san ben opo. Dan a poti en leti futu tapu a se, nanga en kruktu futu tapu a syoro. 3Dan a bari nanga wan tranga sten leki di fu wan lew. Di a bari, den seibi dondru bari tu. 4Di den seibi dondru bari, mi ben wani skrifi san den taki. Ma mi yere wan sten taki kmopo fu heimel taki: “No skrifi san den seibi dondru taki. Meki a tan wan kibritori.”

5Dan a engel di mi si tnapu tapu a se nanga a syoro, opo en let'anu go na loktu.

10:5-7
Eks 20:11
Dan 12:7
Amo 3:7
6Dan a sweri na a Wan di e libi fu têgo èn ala ten, a Wan di meki heimel, grontapu, nanga a se, nanga ala sani san de na ini den. A sweri taki: “A ten fu wakti kba. 7Ma te a di fu seibi engel sa bro en tutu, dan a heri kibritori fu Gado sa kon na krin, soleki fa A ben taigi den profeiti di ben wroko gi En.”

8Dan a sten di mi ben yere taki kmopo fu heimel, bigin taki baka nanga mi. A taigi mi taki: “Go teki a lolo san opo ini a anu fu a engel di e tnapu tapu a se nanga a syoro.”

10:8-10
Ese 2:8—3:3
9So mi go na a engel, èn mi aksi en fu a gi mi a pikin lolo. A langa en gi mi, dan a taigi mi taki: “Teki en, dan yu nyan en. Ini yu bere a sa bita, ma ini yu mofo a sa switi leki oni.” 10Ne mi teki a pikin lolo di a engel langa gi mi, dan mi nyan en. Ini mi mofo a ben switi leki oni, ma di mi swari en, a ben bita ini mi bere. 11Dan mi kisi fu yere taki: “Taigi den sma fu den difrenti folku nanga kondre, den sma di e taki den difrenti tongo, nanga den kownu, ete wan leisi san Gado gi yu fu taki.”

11

Den tu kotoigi

111Baka dati mi kisi wan tiki san ben gersi wan doitiki, nanga a komanderi, taki: “Opo go marki a tempel fu Gado nanga a altari, èn teri den sma di de na ini a santa presi e anbegi Gado drape.

11:1
Ese 40:3
Sak 2:1-2
2Ma yu no mus marki a opo presi na dorosei fu a tempel, bika a pisi dati na gi den sma di no sabi Gado. Fotenti-na-tu mun langa den o rigeri na ini a santa foto.
11:2
Luk 21:24
3Mi o taigi den tu kotoigi fu Mi fu weri rowkrosi èn fu taki san Mi o gi den fu taki, wan dusun tu hondro nanga siksitenti dei langa.” 4Den tu kotoigi na den tu oleifbon nanga den tu tiki di hori olilampu san tnapu na fesi Masra di abi grontapu.
11:4
Sak 4:3,11-14
5Efu wan sma wani du den ogri, dan faya o kmopo ini den mofo, kiri den feyanti fu den. Na so den sma o dede di wani du den ogri. 6Den man disi o abi a makti fu tapu a alen fu a no fadon, ini a heri pisten san den o taki san Gado gi den fu taki. Den o abi a makti tu fu kenki watra tron brudu, èn fu meki ala sortu bigi ogri kon na grontapu. Den o man du den sani disi te den wani.
11:6 a
1Kow 17:1
7Dan te den kba kotoigi, a krasi meti san e kmopo ini a olo san no abi gron sa feti nanga den. A sa wini den, èn a sa kiri den.
11:7
Dan 7:7,21
Kon na krin 13:5-7
17:8
8A dedeskin fu den o tan didon na tapu a strati fu a bigi foto. Yeyefasi den e kari a foto disi: Sodom nanga Egipte. Na ini a foto disi den ben spikri a Masra fu den na a kroisi.
11:8
Yes 1:9-10
9Dan sma fu ala folku nanga lo, èn fu ibri tongo nanga kondre, o si fa den dedeskin e tan didon drape dri nanga afu dei langa. Den no wani meki den dedeskin fu den beri. 10Den sma di e libi na grontapu o breiti nanga a dede fu den, èn den o prisiri. Den o seni kado gi densrefi, bika den tu profeiti disi ben pina den sma di e libi na grontapu.

11Ma baka den dri nanga afu dei, Gado gi den tu kotoigi libi baka. Den opo tnapu, èn ala sma di si den bigin frede sote.

11:11
Ese 37:10
12Dan den tu kotoigi yere wan tranga sten taki kmopo fu heimel taki: “Un kon dya na loktu!” Ne den opo go na heimel ini wan wolku, èn den feyanti fu den ben e luku den.
11:12
2Kow 2:11
13Dan tapu a srefi momenti dati, a gron bigin seki bun hebi. Efu yu e prati a foto ini tin pisi, dan wan fu den tin pisi broko fadon. Seibi dusun sma dede. Den tra sma di tan na libi ben kon frede srefsrefi èn den gi a Gado fu heimel grani.
11:13
Kon na krin 6:12
16:18

14A di fu tu ogri psa. Luku, a di fu dri e kon her'esi!

A di fu seibi tutu

15Di a di fu seibi engel bro na tapu en tutu, tranga sten taki kmopo fu heimel. Den taki: “A Masra fu unu nanga a Wan di A poti fu tron Kownu, kon rigeri now na grontapu leki Kownu. Na En sa rigeri fu têgo èn ala ten.”

11:15
Dan 2:44
7:14,27
16Dan den tutenti-na-fo fesiman di sidon na fesi Gado na tapu den kownusturu, trowe densrefi langalanga na gron. Den anbegi Gado 17taki: “Masra Gado di abi Ala Makti, Yu di de èn di ben de, wi e taki Yu tangi fu di Yu teki Yu bigi makti dan Yu bigin rigeri leki kownu. 18Den folku ati ben bron. Ma Yu ati e bron now èn a ten doro fu krutu den sma di dede. A ten doro fu gi paiman na den profeiti di ben wroko gi Yu nanga den sma fu Yu nanga den sma di abi lespeki gi Yu, pikinwan nanga bigiwan. A ten doro tu fu wai den sma puru na pasi di e pori grontapu.”
11:18
Psa 2:5
110:5
115:13
19Dan den opo a tempel fu Gado na ini heimel èn a santa kisi fu a ferbontu ben kon fu si drape. Ne faya bigin koti èn mi yere wan lo sten. Dondru bari, grontapu seki, èn furu tranga pis'pisi-ijs fadon na grontapu.
11:19
Kon na krin 8:5
16:18,21