Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
12

A uma nanga a bun bigi kaiman

121Dan wan bigi marki ben de fu si na heimel. A ben de wan uma di ben weri a son leki krosi, èn di ben abi a munkenki ondro en futu. Tapu en ede a ben abi wan kroon san ben meki fu twarfu stari. 2A uma ben abi bere, èn a ten ben kisi fu meki a pikin. A ben e bari fu a pen san a ben abi fu meki a pikin. 3Dan wan tra marki ben de fu si na heimel. A ben de wan bun bigi kaiman san ben redi leki faya. A ben abi seibi ede nanga tin tutu. Tapu iniwan fu den seibi ede a ben weri wan kroon.

12:3
Dan 7:7
4Nanga a tere fu en a hari wan fu ala dri stari san de na heimel puru, dan a fringi den go na grontapu.
12:4
Dan 8:10

Dan a bigi kaiman go tnapu fesi a uma fu a kan nyan a pikin te a gebore. 5A uma meki wan manpikin. A manpikin disi o tiri ala sma di no sabi Gado, nanga wan isri tiki. Ma a srefi momenti dati den puru a pikin disi na a uma, tyari en go na a kownusturu fu Gado.

12:5
Psa 2:9
Yes 66:7
6Dan a uma lon go ini a dreisabana na wan presi san Gado ben meki klari gi en. Drape den ben o sorgu gi en twarfu hondro nanga siksitenti dei langa.

A bigi kaiman lasi a feti

7Dan feti broko ini heimel. Mikael nanga den engel fu en ben feti nanga a bigi kaiman. A bigi kaiman nanga den takruyeye fu en ben feti baka nanga en.

12:7
Dan 10:13,21
12:1
Yud 9
8Ma a bigi kaiman no ben man wini a feti. Dan en nanga den takruyeye fu en no ben abi primisi moro fu tan na heimel. 9Den fringi a bun bigi kaiman puru na heimel go na grontapu. Na en na a sneki di ben de sensi fosten. Na en den e kari didibri nanga Satan. Na en e kori ala den sma na grontapu.
12:9
Gen 3:1
Luk 10:18
10Dan mi yere wan tranga sten na ini heimel taki: “Now wi Gado o ferlusu den sma fu En. A o teki En makti èn rigeri leki kownu. Now a Wan di A poti fu tron Kownu o sori taki A abi makti. Bika den fringi a wan go na grontapu di ben go dei nanga neti na fesi wi Gado fu krutu den brada nanga sisa fu unu.
12:10
Yob 1:9-11
Sak 3:1
11Den brada nanga sisa fu unu wini en, fu di a Lam ben gi En brudu fu den ede èn fu di den ferteri trawan a wortu fu Gado. Den no ben frede fu lasi den libi fu dati. 12Dat' meki heimel nanga ala sma di e libi na ini mus prisiri. Ma grontapu nanga a se de fu sari. Bika didibri kon na grontapu nanga bigi atibron fu di a sabi taki a no abi furu ten moro.”

A bigi kaiman e lon na a uma baka

13Di a bigi kaiman si taki den fringi en go na grontapu, a bigin lon baka a uma di ben meki a manpikin. 14Ma den gi a uma den tu frei fu wan bigi gonini, fu a frei go ini a dreisabana na a presi pe a sneki no ben man fasi en. Drape den ben o sorgu gi en dri nanga afu yari langa.

12:14
Dan 7:25
12:7
15Dan a sneki spiti watra puru ini en mofo leki wan liba fu srepi a uma gwe. 16Ma a drei gron kon yepi a uma. A priti opo, swari a liba san a bigi kaiman ben puru ini en mofo. 17Ne a bigi kaiman ati bron srefsrefi tapu a uma. A drai go feti nanga den tra pikin fu en, di e du san Gado taki èn di e tan hori na den sani san Yesus ben leri.

18Dan a bigi kaiman go tnapu na a syoro fu a se.

13

A meti san kmopo ini a se

131Ne mi si wan bigi ogri meti opo kmopo ini a se. A ben abi seibi ede nanga tin tutu. Tapu iniwan fu den tutu a ben weri wan kroon, èn na tapu iniwan fu den ede wan nen ben skrifi san e afrontu Gado.

13:1
Dan 7:3-8
Kon na krin 17:3,7-12
2A meti san mi si ben gersi wan redi tigri. Den futu fu en ben abi langa srapu nangra leki di fu wan loiri, èn en mofo ben gersi a mofo fu wan lew. A bigi kaiman gi a krakti nanga a bigi makti di ensrefi ben abi, na a meti fu a rigeri leki kownu. 3Wan fu den ede fu a meti kisi bigi mankeri. A gersi leki a ede ben o dede, ma a soro kon betre. Ala sma na grontapu ferwondru fu dati, èn den bigin waka na baka a meti. 4Den anbegi a bigi kaiman fu di a ben gi a meti san kmopo ini a se makti. Den anbegi a meti tu taki: “No wan sma de leki a meti, èn no wan sma kan hori feti nanga en!” 5Dan a meti kisi makti fu taki bigitaki èn fu afrontu Gado. Fotenti-na-tu mun langa a kisi a makti fu du den sani disi.
13:5-6
Dan 7:8,25
11:36
6So a meti opo en mofo èn a afrontu Gado. A kosi a nen fu En, a santa tanpresi fu En, èn a kosi den wan di e libi ini heimel. 7A meti ben kisi makti tu fu feti nanga den sma fu Gado, èn fu wini den. A kisi makti tapu den sma fu ala lo nanga folku, èn fu ibri tongo nanga kondre.
13:7
Dan 7:21
8Ala sma na grontapu o anbegi a meti, boiti den sma di sensi bifo grontapu ben meki, den nen ben skrifi kba ini a buku fu libi fu a Lam di ben srakti.
13:8
Psa 69:29
Kon na krin 3:5
20:12,15

9Suma abi yesi, meki a yere! 10Efu a de tak' yu mus go na straf'oso, dan na straf'oso yu o go. Efu a de tak' den o kiri yu nanga deigri, dan nanga deigri den o kiri yu. Dat' meki den sma fu Gado mus tan hori doro, èn den mus tan bribi.

13:10
Yer 15:2
43:11

A meti san kmopo ondro gron

11Dan mi si wan tra meti opo kmopo ondro gron. A ben abi tu tutu leki wan pikin skapu, ma a ben taki leki wan bigi kaiman. 12A meti disi wroko nanga ala a makti fu a fosi meti let' na en fesi. A sorgu taki den sma na grontapu mus anbegi a fosi meti di ben abi a soro san kon betre. 13A meki den sma si bigi marki. A meki faya srefi kmopo na loktu kon na grontapu let' na den fesi. 14Dan fu di a ben kisi makti fu du den marki na fesi a fosi meti, a kori den sma di e libi na grontapu nanga den sani di a du. A taigi den tak' den mus meki wan bigi popki di gersi a meti san no dede, awinsi a ben kisi bigi mankeri nanga wan deigri. 15A kisi makti fu gi a bigi popki san gersi a tra meti libibro. Dat' meki a popki ben man taki, èn a sorgu taki den e kiri ala sma di no e anbegi en. 16A sorgu tu tak' ala sma mus kisi wan marki na tapu den let'anu noso na tapu den fes'ede: pikinwan nanga bigiwan, guduman nanga pôtiman, den sma di de srafu nanga den fri sma. 17Dan no wan sma kan bai noso seri wan sani efu a no abi a marki fu a nen fu a meti, noso a nomru fu en nen.

18Gi a sani disi ferstan de fanowdu. Suma srapu, meki a puru a rai fu a nomru fu a meti. Bika a de a nomru fu wan libisma, èn a nomru na siksi hondro nanga siksitenti-na-siksi (666).

14

A singi fu den 144.000 man

141Baka dati mi luku, dan mi si a Lam tnapu na tapu Sionbergi makandra nanga wan hondro nanga fotenti-na-fo dusun man. Den man disi ben abi a nen fu a Lam nanga a nen fu En P'pa na den fes'ede.

14:1
Ese 9:4
Kon na krin 7:3
2Dan mi yere wan sten taki kmopo fu heimel. A ben gersi a babari fu wan bigi sula, nanga a babari fu hebi dondru. A sten di mi yere ben de leki te sma e prei na tapu den gitara. 3Den ben e singi wan nyun singi na fesi a kownusturu, nanga den fo libilibi sani, nanga den fesiman. No wan sma ben kan leri a singi disi, boiti den wan hondro nanga fotenti-na-fo dusun man di Gado ben ferlusu puru fu grontapu. 4Den man disi no sabi san na uma, fu di den ben hori densrefi. Bika noiti den ben sribi nanga wan uma. Den e waka baka a Lam, awinsi pe A e go. A ben bai den puru na mindri fu ala sma, fu den sa de den fosiwan di de fu Gado nanga a Lam wawan. 5Noiti den man disi taki wan lei, èn den no meki no wan fowtu.
14:5
Sef 3:13

Den boskopu fu den dri engel

6Dan mi si wan tra engel. A engel disi ben e frei bun hei na loktu, èn a ben mus bari wan bun nyunsu san e tan fu têgo, gi den sma di e libi na grontapu: sma fu ala kondre nanga lo, èn fu ibri tongo nanga folku. 7A taki nanga tranga sten taki: “Un mus abi bigi lespeki gi Gado, èn un gi En grani, bika a yuru doro fu A koti krutu! Un mus anbegi a Wan di meki heimel nanga grontapu, a se nanga ala den presi pe watra e kmopo ondro gron.” 8Dan wan tra engel, a di fu tu, kon baka a fosi wan. A taki: “A fadon! A bigi foto Babilon fadon! Na a foto disi ben drungu ala den folku nanga a win fu den faya takru lostu fu en.”

14:8
Yes 21:9
Yer 51:8
Kon na krin 18:2
9Dan wan tra engel, a di fu dri, kon baka den tu fosi wan. A taki nanga tranga sten taki: “A sma di e anbegi a meti nanga a bigi popki fu en, èn di kisi a marki na tapu en anu noso en fes'ede, 10a sma dati sa abi fu dringi a win fu a faya atibron fu Gado. Na a win disi den kanti go ini a kan fu a atibron fu Gado, sondro fu broko en nanga watra. Sowan sma o pina ini faya nanga kroiti let' fesi den santa engel nanga a Lam.
14:10 a
Yer 25:15
11A smoko fu a faya san o pina den sa opo go na loktu fu têgo èn ala ten. Den sma disi di e anbegi a meti nanga a bigi popki san gersi a meti, èn di teki a marki fu a nen fu a meti, den no sa abi rostu, no dei, no neti.”
14:11
Yes 34:10

12Dat' meki den sma fu Gado, den di e du san Gado taki èn di e tan bribi ini Yesus, mus tan hori doro.

13Dan mi yere wan sten taki kmopo fu heimel taki: “Skrifi a sani disi: Bigin fu now, ala sma di dede nanga a bribi ini Masra, na blesi sma.”

Dan a Yeye taki: “Iya, den sa rostu fu ala den tranga wroko, bika now den e kisi san den mus kisi fu ala a wroko san den du.”

A yuru fu koti doro

14Baka dati mi luku, dan mi si wan weti wolku. Wan sma ben sidon tapu a wolku, a ben gersi wan mansma. A ben weri wan gowtu kroon tapu en ede, èn ini en anu a ben hori wan srapu babun-nefi.

14:14
Dan 7:13
15Dan wan tra engel kmopo ini a tempel e bari nanga tranga sten gi a wan di sidon tapu a wolku taki: “Go nanga yu babun-nefi go koti, bika a yuru fu koti doro. Koti, bika ala den sani di de fu koti na grontapu lepi kba.”
14:15
Yow 3:13
16Ne a wan di ben sidon na tapu a wolku go nanga en babun-nefi na grontapu. Dan a koti san de fu koti na grontapu. 17Dan ete wan engel kmopo ini a tempel san de na heimel. A engel dati ben abi wan srapu babun-nefi tu. 18Dan wan tra engel di ben mus sorgu fu a faya fu a altari, kmopo na sei a altari. A bari nanga tranga sten gi a engel di abi a srapu babun-nefi taki: “Go nanga yu babun-nefi go koti den bosu fu den droifibon na grontapu, bika den droifi lepi.” 19Ne a engel go nanga en babun-nefi na grontapu, a koti den droifi na grontapu, dan a fringi den go ini a bigi baki pe den e stampu droifi. A baki disi na a faya atibron fu Gado 20èn a de dorosei fu a foto. Drape den stampu den droifi, dan brudu lon leki wan liba kmopo na ini a baki. A liba disi ben langa dri hondro kilometer, èn a ben dipi wan nanga afu meter.
14:20
Yes 63:3
Sar 1:15
Kon na krin 19:15