Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
20

A wan dusun yari

201Baka dati mi si wan engel e saka kmopo fu heimel. Ini en anu a ben abi wan bigi keti nanga a sroto fu a olo san no abi gron. 2Dan a grabu a bigi kaiman, san de a sneki san ben de sensi fosten. Un sabi en leki didibri, leki Satan. Dan a engel tai en fu wan dusun yari.

20:2
Gen 3:1
3A fringi en go ini a olo san no abi gron èn a sroto a olo. Dan a poti wan marki na en tapu taki a no mus opo. Nanga dati, didibri no ben o man kori den folku moro, solanga a dusun yari no ben psa. Baka dati den mus lusu en fu wan syatu pisten. 4Baka dati mi si kownusturu. Den wan di ben kisi a makti fu krutu, ben sidon na tapu den kownusturu disi. Owktu mi si den sili fu den sma di trawan ben koti den ede puru, fu di den ben kotoigi fu Yesus èn fu di den ben panya a wortu fu Gado. Den sma disi no ben anbegi a meti noso a bigi popki fu en, èn den no ben teki a marki fu en na den fes'ede noso na tapu den anu. Den ben kon baka na libi èn den rigeri makandra nanga Kristus dusun yari langa.
20:4
Dan 7:9,22
5Den tra sma di ben dede no ben kon baka na libi, solanga den dusun yari no ben psa. Disi na a fosi opo baka na dede.

6Den sma di abi prati ini a fosi opo baka na dede, na blesi sma, bika den na den sma fu Gado. Den no o dede fu a di fu tu leisi. Ma den sa de priester fu Gado nanga fu Kristus. Dusun yari langa den sa rigeri makandra nanga En.

Satan lasi

7Baka te den dusun yari psa, Gado o meki den lusu Satan puru na strafu. 8Dan a o kon fu kori den folku na heri grontapu, fu kon makandra fu go feti. Den folku disi den e kari Gog nanga Magog, èn den lai leki pesi.

20:8
Ese 38:2,9,15
9Dan den kmopo na ala sei fu grontapu, èn den lontu a foto san Gado lobi, a foto pe den sma fu Gado e libi. Ma faya fadon kmopo fu heimel èn a kiri den. 10Dan den fringi didibri di ben kori den sma dati, go na ini a swampu di abi soso faya èn san e bron nanga kroiti. A meti nanga a falsi profeiti de ini a swampu dati tu. Na drape den o pina dei nanga neti, fu têgo èn ala ten.

A bigi weti kownusturu

11Baka dati mi si wan bigi weti kownusturu nanga a Wan di sidon na en tapu. Heimel nanga grontapu lon gwe gi En, èn den no ben de fu si noiti moro.

20:11-12
Dan 7:9-10
12Dan mi si den dedesma tu, pikinwan nanga bigiwan. Den ben tnapu na fesi a kownusturu. Dan mi si taki buku opo. Den opo wan tra buku tu, a buku fu libi. Dan soleki fa den sani ben skrifi ini den buku san den dedesma disi ben du, na so den kisi strafu. 13A se lusu den sma di ben dede na ini en, èn Dede nanga Dedekondre ben lusu den dede di ben de na ini den. Den alamala kisi strafu na fa den wroko fu den ben de. 14Dan den fringi Dede nanga Dedekondre go ini a swampu di abi soso faya. A swampu disi di abi soso faya, na a di fu tu dede. 15A sma di nen no ben skrifi ini a buku fu libi, den ben fringi go ini a swampu di abi soso faya.