Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
22

A watra san e gi libi

221Baka dati a engel sori mi a liba di abi watra san e gi libi. A ben lon kmopo fu a kownusturu fu Gado nanga di fu a Lam, èn a ben brenki leki fa kristal e brenki.

22:1
Ese 47:1
Sak 14:8
2A ben lon psa mindri a bigi strati fu a foto. Na ala tu sei fu a liba, yu ben abi bon san e gi libi. Twarfu leisi wan yari den bon disi ben gi froktu, ala mun wan leisi. Den wiwiri fu den ben de fu dresi den folku.
22:2
Gen 2:9
3Noti san Gado fluku o de moro. A kownusturu fu Gado nanga di fu a Lam sa de ini a foto, èn den knekti fu En sa anbegi En.
22:3
Gen 3:17
Sak 14:11
4Den sa si Gado ai na ai, èn En nen o skrifi na tapu den fes'ede. 5Neti no o de moro, èn den no o abi a faya fu lampu noso a faya fu a son fanowdu moro, bika Masra Gado o de a faya fu den. Èn den o rigeri leki kownu fu têgo èn ala ten.
22:5
Yes 60:19
Dan 7:18

A konbaka fu Kristus

6Dan a engel taigi mi taki: “Yu kan fertrow den sani san mi taki. Mi no e lei. Masra, a Gado di e tiri a yeye fu den profeiti, seni En engel fu sori den knekti fu En den sani san musu psa her'esi.”

7“Luku, Mi e kon her'esi.” A sma di e hori ensrefi na a boskopu san Gado gi unu ini a buku disi, na wan blesi sma.

8Na mi, Yohanes, ben yere èn si den sani disi. Di mi yere èn si den, mi fadon tapu mi kindi na a futusei fu a engel di sori mi den sani, fu anbegi en. 9Ma a taigi mi taki: “No du! Mi na wan knekti neleki yu nanga den tra brada fu yu, den profeiti nanga den sma di e hori densrefi na den wortu fu a buku disi. Na Gado yu mus anbegi!” 10Dan a taigi mi taki: “Yu no mus kibri a boskopu san Gado gi unu ini a buku disi, bika a ten de krosbei. 11A sma di e du kruktu, meki a tan du kruktu, èn a sma di doti, meki a kon moro doti. A sma di e du bun, meki a tan du bun, èn a sma di santa, meki a kon moro santa.”

22:11
Dan 12:10

12“Luku, Mi e kon her'esi, èn Mi e kon fu gi ala sma den paiman na a fasi fa den wroko fu den ben de.

22:12
Psa 28:4
Yes 40:10
62:11
Yer 17:10
13Mi na a Alfa nanga a Omega, a Fosiwan nanga a Kriboiwan, a Bigin nanga a Kba.
22:13
Yes 44:6
48:12
Kon na krin 1:8,17
2:8

14Den sma di e wasi den krosi krin, na blesi sma. Den sa abi a leti fu nyan den froktu fu a bon san e gi libi, èn fu psa den doro go ini a foto.

22:14
Gen 2:9
3:22
15Ma dorosei fu a foto yu abi den dagu: sobun den tofruman, den sma di e gi densrefi abra na takru lostu, den sma di e kiri trawan, den sma di e dini kruktu gado, nanga ala den sma di lobi fu lei.”

16“Na mi, Yesus, seni Mi engel fu taigi unu den sani disi, fu un taigi den gemeente. Mi na a rutu nanga a bakapikin fu David. Mi na a mamanten-stari.”

22:16
Yes 11:1,10

17A Yeye nanga a trowmisi e taki: “Kon!”

22:17
Yes 55:1

Ala sma di yere a sani disi mus taki: “Kon!” Meki ala sma kon di watra e kiri, èn meki den sma di wani, dringi fu soso fu a watra san e gi libi.

18Mi e warskow ala sma di e yere a boskopu san Gado gi unu ini a buku disi taki: Gado o strafu ini wan sma di poti wan sani moro tapu san skrifi dyaso. Gado o strafu en nanga den strafu san skrifi ini a buku disi.

22:18-19
Deu 4:2
12:32
19Efu wan sma puru wan sani fu a boskopu san Gado gi unu ini a buku disi, Gado o puru a leti san a abi fu kan nyan fu den froktu fu a bon san e gi libi èn fu go ini a santa foto soleki fa a skrifi ini a buku disi.

20A Wan di e taigi yu den sani disi e taki: “Iya, Mi e kon her'esi!”

Amen! Kon Masra Yesus, kon!

21Meki a bun-ati fu Masra Yesus de nanga un ala.