Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
5

Wi kon bun ini Gado ai

51Wi di kon bun ini Gado ai fu di wi bribi, abi freide nanga En, tangi fu wi Masra Yesus Kristus. 2San Yesus du meki taki Gado sori wi En bun-ati fu di wi bribi. A bun-ati disi e meki wi tnapu tranga, èn wi e meki bigi fu di wi abi a howpu taki Gado o meki wi teki prati ini En glori. 3Ma a no dati wawan. Wi e meki bigi tu fu di wi e nyan pina. Bika wi sabi taki te wi e nyan pina, dan a e leri wi fu hori doro. 4Te wi e hori doro wi e kon tranga, èn a tranga san wi e kon tranga, e meki taki wi abi howpu. 5Èn a howpu san wi abi no o meki wi kon na syen, bika Gado poti En lobi ini wi ati di A gi wi En Santa Yeye. 6Di wi no ben man yepi wisrefi, dan Kristus dede gi den sma di no e dini Gado, tapu a ten di Gado poti. 7Na wan tranga sani fu dede gi wan sma di bun ini Gado ai. Ma kande yu o man feni wan sma ete di abi a dek'ati fu dede gi wan bun sma. 8Ma Gado e sori wi fa A lobi wi. Bika di wi ben de sondusma ete, Kristus dede ini wi presi. 9Now di wi kon bun ini Gado ai fu di Kristus brudu lon gi wi, dan wi kan sabi krinkrin taki A o ferlusu wi fu a atibron fu Gado. 10Gado meki En Manpikin dede gi wi, fu wi kan kon bun nanga En aladi wi ben de En feyanti. Dat' meki wi kan sabi trutru tak' now di wi kon bun nanga En, A o ferlusu wi fu di Kristus e libi. 11Ma dati a no ala. Wi e meki bigi ini Gado fu di wi kon bun baka nanga En tangi fu wi Masra Yesus Kristus.

Adam nanga Kristus

12A de so taki na wan enkri sma nomo meki sondu kon na grontapu, dan sondu tyari dede kon. Èn fu di ala sma sondu, meki ala sma e dede tu.

5:12
Gen 3:2-7
13Bika sondu ben de kba na grontapu fosi Gado ben gi a wèt. Ma efu wèt no de, dan yu no man kisi strafu fu sondu. 14Wi e si taki ala sma dede ini a ten fu Adam kon miti Moses, aladi den no du a srefi sondu san Adam du di a psa Gado mofo. Adam na wan prentyi fu a Wan di ben mus kon. 15Ma a sondu fu Adam no de leki a presenti san Gado gi wi ini En bun-ati. Bika a sondu fu wan libisma ben tyari dede kon gi furu sma. Ma a bun-ati san Gado sori wi nanga a presenti di A gi wi, warti furu moro dati gi furu sma. Èn san Yesus Kristus du leki libisma ini En bun-ati, meki taki dati psa. 16A presenti san Gado gi wi, no de leki a sondu fu Adam. Bika a wan enkri sondu ben tyari strafu kon. Ma aladi wi du someni sondu, Gado gi wi a presenti san meki taki wi kon bun ini En ai. 17A sondu fu a wan man ben meki taki dede tron basi fu libisma. Ma ala sma di Gado e sori En bun-ati èn di A meki kon bun baka nanga En fu soso, o libi èn rigeri leki kownu, tangi fu Yesus Kristus. 18Fu di Adam psa Gado mofo, a sani dati tyari strafu kon gi ala sma. Na so tu, fu di Yesus du san Gado wani, ala sma kon bun ini Gado ai èn den kisi a libi. 19A trangayesi fu Adam ben meki bun furu sma tron sondusma. Na so a de tu tak' fu di Yesus arki Gado, meki bun furu sma sa kon bun ini Gado ai. 20A wèt kon bakaten, fu a sondu ben kon moro furu. Ma o moro sma ben e sondu, o moro Gado ben e sori En bun-ati moro ete. 21Soleki fa sondu ben meki dede tron basi fu libisma, na so a bun-ati e tiri libisma now fu di den kon bun ini Gado ai. Disi e meki den kisi a libi fu têgo, tangi fu wi Masra Yesus Kristus.