Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
6

Wi dede gi sondu, ma wi e libi gi Gado

61San un sa taki dan? Un sa tan sondu fu Gado sori un En bun-ati moro nanga moro? 2Kwet'kweti! Un dede gi sondu. Fa un kan tan libi na ini sondu ete dan? 3Na sabi un no sabi taki wi alamala di dopu ini Kristus Yesus, ben dopu ini a dede fu En? 4Di wi dopu, wi dede èn wi beri makandra nanga En. Dan soleki fa a P'pa meki Kristus opo baka na dede nanga a bigi makti fu En, na so wi o libi wan nyun libi tu.

6:4
Kol 2:12
5Bika efu wi tron wan nanga Kristus fu di wi dede leki En, dan so wi sa opo baka na dede neleki En. 6Wan sani wi sabi: Di den spikri Yesus na a kroisi, a owru fasi fu wi ben spikri makandra nanga En. Dati psa fu tyari wan kba kon na a sondufasi fu wi, èn fu a sondu no man basi wi moro langa. 7Bika sondu no abi makti moro tapu wan sma di dede. 8So, efu wi dede makandra nanga Kristus, wi e bribi taki wi sa libi makandra nanga En tu. 9Bika wi sabi taki fu di Kristus opo baka na dede, A no o dede moro. Dede no abi makti moro na En tapu. 10Di Kristus dede, A dede wan leisi nomo fu broko a makti fu sondu, èn noiti A sa abi fu dede moro. Ma now di A e libi, A e libi gi Gado. 11Na so un mus si en tu, taki un dede gi sondu, ma un e libi gi Gado fu di un de wan nanga Kristus Yesus. 12Un abi wan skin di o dede, ma un no mus meki sondu rigeri leki basi na ini a skin disi, fu du san a lostu. 13No gi no wan pisi fu yu skin na a sondu fu du den ogri sani fu en. Ma poti yusrefi fu wroko gi Gado leki sma di ben dede, ma di e libi now. Poti ala pisi fu yu skin fu du wroko san bun ini Gado ai. 14Dan sondu no o basi un moro. Bika un no de ondro a wèt, fu di Gado sori un En bun-ati.

Wi mus poti wisrefi fu du bun

15San un sa du dan? Wi kan tan sondu fu di wi no de moro ondro a wèt, ma fu di Gado sori wi En bun-ati? Kwet'kweti! 16Un sabi taki te yu e poti yusrefi leki srafu gi wan sma, dan a sma dati na yu basi èn yu mus fu du san a taki. Efu yu de wan srafu fu sondu, dan yu o dede. Ma efu yu e du san Gado wani, dan yu o de wan bun sma ini En ai. 17Ma mi e taki Gado tangi! Bika fos'fosi un ben de srafu fu sondu, ma now un gi yesi nanga un heri ati na a leri di un kisi. 18Now un kon fri fu sondu, èn un tron srafu fu Gado fu du san bun ini Gado ai. 19Mi e taki a sani disi libisma fasi fu un kan ferstan san mi e taki. Fos'fosi un ben poti unsrefi leki srafu fu libi wan doti libi, èn un ben e broko a wan wèt baka a trawan. Ma now un mus poti ala pisi fu un skin fu du san bun ini Gado ai. Disi o meki un kon santa. 20Di un ben de srafu fu a sondu ete, un no ben man du san bun ini Gado ai. 21Ma sortu wini un ben abi? Now un e syen fu den sani san un ben e du, bika a kba fu den sani dati na dede. 22Ma now un kon fri fu sondu èn un tron srafu fu Gado. A wini san un abi na taki un kon santa, èn a kba fu a sani disi na a libi fu têgo. 23Bika a paiman fu sondu na dede. Ma a presenti san Gado gi wi, na a libi fu têgo na ini Kristus Yesus, wi Masra.