Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
3

A lobi fu Gado gi libisma

31Yu mus tan memre den bribisma taki den mus saka densrefi ondro a lanti fu a kondre nanga den sma di lanti poti. Den mus du san lanti e taki, èn den mus de klar'klari fu du ala sortu bun wroko. 2Taigi den tak' den no mus taki takru fu no wan sma, èn den no mus e meki trobi. Ma den mus abi switi maniri, èn den mus sori trutru safri-ati na ala sma. 3Bika fos'fosi wi srefi no ben abi no wan dropu ferstan fu Gado èn wi ben tranga wi yesi gi En. Wi ben waka ala sortu kruktu pasi, èn wi ben de srafu fu ala sortu takru lostu nanga grontapu prisiri. Wi ben libi takru nanga makandra, èn wi ben abi bigi-ai na tapu makandra. Sma no ben man si un na ai, èn wi no ben man si makandra na ai. 4Ma Gado wi Ferlusuman meki wi kon sabi En bunfasi nanga a lobi di A abi gi libisma. 5A ferlusu wi, no fu di wi ben libi bun ini En ai, ma fu di A abi sari-ati nanga wi. A wasi wi fu wi kisi a nyun libi, èn a Santa Yeye meki wi kon nyun. Na so A ferlusu wi. 6San Yesus Kristus wi Ferlusuman du gi wi, meki taki Gado gi wi En Santa Yeye bogobogo. 7Na so a bun-ati fu Gado meki wi kon bun ini En ai èn wi o teki prati ini a libi fu têgo tapu san wi ben howpu.

8Den sani di mi skrifi yu, de fu fertrow. Mi wani taki yu mus leri den sma den sani disi tapu wan krin fasi. Du dati fu den sma di e bribi ini Gado, sa du ala muiti fu du bun wroko. Den sani disi bun èn den e tyari yepi kon gi sma. 9Ma yu no mus gi piki tapu lawlaw aksi, èn yu no mus lasi yu ten fu go luku papira san mus sori pe den afo fu un kmopo. No lasi yu ten nanga sma di abi tra prakseri èn di e meki trobi fu a wèt. Bika den sani disi na soso sani èn den no e tyari no wan wini kon. 10Wan sma di e tyari prati kon, yu mus warskow tu leisi. Te a no wani yere, yu no mus bemui moro nanga en. 11Yu sabi taki sowan sma de tapu a kruktu pasi, èn nanga den sondu san a e du, a e krutu ensrefi.

Wantu kriboi sani

12Te mi seni Artemas noso Tikikus kon na yu, yu mus kon miti mi so esi leki yu kan ini Nikopolis. Bika mi teki a besroiti fu psa a kowruten drape.

3:12
Bosk 20:4
Efe 6:21-22
Kol 4:7-8
2Tim 4:12
13Seti ala sani bun gi Senas a afkati, nanga gi Apolos, fu den no mankeri noti te den o gwe na waka.
3:13
Bosk 18:24
1Kor 16:12
14Den sma fu wi mus leri tu fu poti densrefi fu du bun wroko. Na sowan fasi den e sorgu gi ala sani san de fanowdu, èn den no o de leki bon di no e gi froktu. 15Ala den sma di de nanga mi, e seni taki yu odi. Gi ala den sma odi di de ini a bribi èn di lobi wi.

Meki a bun-ati fu Gado de nanga un alamala.