Proefuitgave Bijbelgedeelten in het Saramaccaans, het Aukaans en het Sarnami Hindi

Het Surinaams Bijbelgedeelte heeft onlangs enkele Bijbelgedeelten in het Saramaccaans, het Aukaans en het Sarnami Hindi als proefuitgave uitgebracht. De Bijbelgedeelten zijn in deze vorm uitgebracht met de bedoeling een bredere kring van lezers in staat te stellen de vertaling te beoordelen en, liever nog, van commentaar te voorzien.

De vertalers van deze Bijbelgedeelten hebben geprobeerd de betekenis van de tekst voor zowel de Saramaccaanse, Aukaanse en Sarnami Hindilezers van nu te laten uitkomen. Uitgangspunt was de gedachte, dat een woord-voor-woord vertaling daarvoor niet toereikend is. Niet alleen de verschillen in sociale, geografische, politieke en religieuze achtergronden vragen om een dynamische weergave, ook het streven om de blijvende boodschap op natuurlijke wijze weer te geven, stelt aan de vertaler speciale eisen.

De proefuitgaven zijn gratis te verkrijgen bij het Surinaams Bijbelgenootschap. Deze zijn voor een ieder beschikbaar die wilt mee helpen om de manier waarop begrippen in de Bijbelgedeelten zijn vertaald, kritisch te beoordelen en van commentaar te voorzien.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 januari 2021
surinamebiblesoc.org

v.3.70.0
Surinaams Bijbelgenootschap
Henck Arronstraat 39
Paramaribo
Suriname
Telefoon: +597 474338 / 478507 / 475202
E-mail: surbs@sr.net