Viering 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid

De maand november is een hele belangrijke maand voor ons geliefd land Suriname. Het is de maand waarin wij mogen vieren dat Suriname een onafhankelijke staat is geworden. Dit jaar vieren wij 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid op 25 november.

Een zeer heugelijk feit dat veel ruimte biedt voor reflectie. Reflectie op alle historische gebeurtenissen van ons mooi land.
De gebeurtenissen voor de onafhankelijkheid, toen wij een kolonie waren en wij niet konden praten over een verkiezing, waarbij er een president wordt gekozen, maar ook de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat wij 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid mogen vieren.
Dit hebben wij bijvoorbeeld deels te danken aan onze Premier Henk Arron.

We zijn als land door heel veel gegaan om hier te staan en dit heugelijk feit te vieren.

Onafhankelijk als mens

Deze mijlpaal kan ons ook doen denken aan de onafhankelijkheid van ons als mensen, als volk van Suriname.
In Suriname zijn wij gezegend om vrij en onafhankelijk van de regeermacht onze geloofsovertuiging te uiten. Dat was jammer genoeg niet altijd zo. In het verleden waren wij niet alleen als land afhankelijk, maar ook als mens.
De eerste groepen bewoners van ons mooi land hebben tien tallen jaren moeten leven als afhankelijke mensen. Afhankelijk van de kolonisten voor hun voeding, hun onderdak, afhankelijk om het woord te horen en dat mogelijk ook nog onder druk.

We mogen naast de staatskundige onafhankelijkheid ook dankbaar zijn voor de onafhankelijkheid die wij als mensen hebben in het belijden van ons geloof. Dit is zeer zeker een heugelijk feit, te meer als we ervan op de hoogte zijn dat dit jammer genoeg niet wereldwijd het geval is.

Onafhankelijk in het lezen van het Woord

Wij wonen in een mooi land dat door bepaalde omstandigheden bestaat uit mensen van diverse afkomst en met verschillende talen. Als je in Suriname loopt hoor je tenminste twee talen om je heen die geen Nederlands zijn en die je misschien niet eens verstaat. Dit is voor ons helemaal normaal.

Het mooie van ons land is dat er steeds meer en meer rekening wordt gehouden met dit verschijnsel. Op verschillende gebieden, wordt er rekening gehouden met het feit dat wij in een land wonen met mensen die hun eigen moedertaal beter onder de knie hebben dan de Nederlandse.
Het mooie wat wij ook kunnen vieren is dat nu ook het Woord van God in diverse talen beschikbaar is. Waar het Woord vroeger slechts in enkele talen te vinden was, wordt er nu eraan gewerkt om stap voor stap eenieder de gelegenheid te geven om het Woord zelf te kunnen lezen of te beluisteren.
Zo is de volledige Bijbel (Het Oude en Nieuwe testament) beschikbaar in het Sranan tongo en het Surinaams Javaans. Het Nieuwe Testament is verder ook te vinden in het Aukaans, Saramaccaans, Sarnamai Hindi en Arrowaks.

Het Woord van God is de basis van ons geloof en het is daarom belangrijk dat eenieder de vrijheid en onafhankelijkheid heeft om het te lezen. Dat kunnen we ook halen uit deze bijbel tekst Hosea 4:6 “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”(NBG51).
De vrijheid om het Woord zelf te kunnen lezen is belangrijk zodat eenieder op een onafhankelijke wijze God kan dienen en het Woord voor zichzelf kan doornemen. Dit was voor een aantal jaren niet het geval, waardoor het Woord misschien op een verkeerde wijze werd overgebracht en het volk niet zelf de waarheid erachter kon toetsen.

Het is daarom een prachtig verschijnsel dat wij de onafhankelijkheid ook mogen vieren met het feit dat de Bijbel, de basis van ons geloof, nu beschikbaar is in diverse talen en daardoor toegankelijk is voor het gros van de Surinaamse bevolking.

Gado de wi Fesiman

Wij zijn heel dankbaar dat wij als land 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid mogen vieren. Een mooi land met een prachtig multicultureel volk, dat samen werkt om dit land steeds hoger op te brengen. Wij mogen vol verwachting uitkijken naar wat de toekomst voor ons meebrengt.

Onafhankelijk als staat, hand in hand als volk en afhankelijk van God die door het Woord in verschillende talen tot ons spreekt, werken wij aan de vooruitgang van dit prachtig land.

Zoals ons volkslied het zegt:

“God zij met ons Suriname, Hij verheff’ons heerlijk land”

“Strey de f’ strey, Wi no sa frede, Gado de wi fesiman,”

Een gezegende viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname toegewenst!

Schrijfster: Lucille van Ommeren-Kerman, blogger en zelf gepubliceerde auteur.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 december 2020
surinamebiblesoc.org

v.3.62.3
Surinaams Bijbelgenootschap
Henck Arronstraat 39
Paramaribo
Suriname
Telefoon: +597 474338 / 478507 / 475202
E-mail: surbs@sr.net